Symbol BV > Visie op Learning

Visie op Learning

Opleiden en kennisoverdracht zijn belangrijke instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling. De reden waarom iemand een opleiding of training wil volgen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het investeren in jezelf gaat naast het opdoen van kennis en kunde voor jezelf ook om rendement voor de organisatie.

Opgedane kennis direct toepasbaar

Opleiden moet niet alleen inspirerend zijn en tot nieuwe vaardigheden leiden. De opgedane kennis moet direct in de praktijk toegepast kunnen worden en leiden tot een aantoonbaar resultaat voor zowel de deelnemer als de organisatie. In onze trainingen besteden we daarom veel aandacht aan aspecten als verandermanagement, het betrekken van de organisatie en het borgen van resultaten. Hierin is naast kennisoverdracht goede coaching essentieel.

Voordoen – Meedoen – Zelf doen

Wij vinden een goede balans tussen formeel en informeel leren belangrijk en werken daarom volgens het ‘Voordoen – Meedoen – Zelf doen’ principe. Wij zijn er van overtuigd dat modereren belangrijker is dan doceren. Het leren van de ervaringen van de trainer en van de andere deelnemers staat hierin centraal. Zoals Confucius het meer dan 2000 jaar geleden al zei: ‘Ik onthoud 10% van wat ik hoor, maar 90% van wat ik hoor, zie én doe’.

Zowel in het voortraject, het opleidingstraject als in de nazorg besteden we veel aandacht aan het gewenste resultaat. Wij adviseren om een concreet verbeterproject te koppelen aan de opleiding. Desgewenst blijven we ook na de opleiding de deelnemer coachen in het uitvoeren van zijn of haar project.

Lean Experience Center

Tijdens de trainingen maken we standaard al veel gebruik van games, cases en oefeningen. Recentelijk hebben we op onze locatie in Enschede het ‘Lean Experience Center’ geopend, waar deelnemers de voordelen van het werken volgens Lean methodieken daadwerkelijk kunnen ervaren. In een gesimuleerde fietsfabriek werken de deelnemers als team aan het verbeteren van de processen en de werkplekorganisatie.

Cedeo kwaliteitskenmerk

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor opleidingsorganisaties. Cedeo-erkenning vindt plaats op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Sinds 1 oktober 2010 is aan Symbol het Cedeo kwaliteitskenmerk verleend.

Internationale erkenning

Tenslotte is ook een erkenning van de training een belangrijk element. Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. Voor onze Lean Six Sigma opleidingen wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om een internationaal erkend certificaat te behalen. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de LSSA (Lean Six Sigma Academy), APMG, iSQI en de Universiteit Twente.

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief