working in the automotive

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Certificering
 • Inschrijven
 • Informatie aanvragen
 • De veranderingen binnen de automotive branche gaan sneller dan ooit tevoren. Werken in de automotive branche vraagt een specifieke kennis die afwijkt van alle andere industrieën. Het garanderen van kwaliteit vormt een toenemende uitdaging. Door concurrentie is er een permanente druk op de kosten, in een massamarkt die in toenemende mate wordt geconfronteerd met de kritische factor ‘veiligheid’ in de mechatronische systemen en subsystemen.

  Voor wie?

  Deze 4-daagse training is zowel gericht op afgestudeerden met geen of weinig ervaring binnen de automotive branche als op medewerkers die hun kennis willen verbreden binnen de Automotive branche.

  Doelstelling & inhoud

  Doel van deze training is om deelnemers voor te bereiden bij hun eerste stappen in de Automotive branche als medewerker binnen de automotive en om medewerkers die binnen een automotivebedrijf werkzaam zijn op bijvoorbeeld één specifiek gebied het bredere kader van de automotive te laten begrijpen. Dit wordt bereikt door hen de basiskennis en vereiste vaardigheden te leren die nodig zijn in de moderne automotive development en productieprocessen. De training is tot stand gekomen door onderzoek onder grote automotive organisaties, waaruit bleek dat startende engineers in de branche de specifieke Automotive kennis vaak ontberen.

  De training omvat 4 onderdelen:

  1. Introductie van de Automotive branche
  2. Product- en procesontwikkeling
  3. Productie
  4. Continu verbeteren

   

  Onder het tabje ‘Inhoud’ leest u meer details over de inhoud van de training.

  Duur

  De opleiding omvat 4 dagen. Deze vinden plaats in een periode van 4 weken (één dag per week).

  Examen

  De training kan worden afgesloten met een examen (niet bij de prijs inbegrepen). Het volgen van alle trainingsdagen en het succesvol afsluiten van het examen leidt tot het internationaal erkende certificaat Automotive Engineer van ECQA. Indien het examen niet wordt gehaald, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

  Materiaal

  Trainingsmateriaal Automotive

  Het trainingsmateriaal werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met grote Automotive OEM’s en toeleveranciers. Experts, opleiders en trainers met uitgebreide branchekennis en -ervaring zijn eveneens betrokken. Zij werden ondersteund door de European Certification and Qualification Association (ECQA) en Lean Six Sigma Academy (LSSA). Het materiaal omvat een manual met daarin alle presentaties, het theorieboek ‘Working in the Automotive Industry’ en het bijbehorende oefenboek. Het theorieboek is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar, het oefenboek vooralsnog in het Engels, maar binnenkort ook in het Nederlands.

  Niveau

  MBO+/HBO

  Minimum aantal deelnemers

  De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

   

 • Hieronder vindt u een overzicht van de tools en onderwerpen die worden behandeld tijdens de training

  1. Introductie van de Automotive branche

  Onderdeel 1 omvat een introductie van de branche, wat betreft ontstaansgeschiedenis, branche-ontwikkeling en toekomst, de automotive keten en de belangrijkste terminologie en uitdagingen. De karakteristieken van de sector komen aan bod, met name de toeleveringsstructuur, producten en introducties en in relatie tot het belang van focus op de klant. Typische Automotive Engineer functies zullen worden behandeld om deelnemers te helpen te orienteren op specifieke interesses.

  Een ander belangrijk element in dit onderdeel is een introductie van de meest belangrijke wettelijke documenten, wet- en regelgeving en standaarden die relevant zijn voor de sector. Het onderdeel eindigt met het belang en de noodzaak van het hebben van processen en van procesmatig denken in de branche. De toenemende dominantie van mechatronische subsystemen in moderne voertuigen impliceert belangrijke multidisciplinaire uitdagingen in engineering organisaties en processen.

  2. Product- en procesontwikkeling

  Het tweede deel focust op specifieke engineering aspecten van product- en procesontwikkeling in de Automotive branche. Het deel start met een uitleg van de productlevenscyclus (product life cycle) en duurzaamheid. Er wordt nader ingegaan op de ontwikkelingsfase van een product door het productontwikkelingsproces (APQP) en de bijbehorende activiteiten te bespreken.

  System engineering wordt uitgelegd vanwege zijn specifieke belangrijkheid in moderne voertuigen waar functies op systeemniveau worden geïmplementeerd door verschillende samenwerkende subsystemen zoals software, mechanica en electronica. ‘Functional safety’, een veilig gedrag van de subsystemen in geval van falen, wordt besproken in een module over risicomanagement. Deze module bevat ook een introductie FMEA (Failure Mode and Effect Analyses), hetgeen één van de belangrijkste methoden van risicomanagement is op beide niveaus, zowel product als proces, in de Automotive branche.

  3. Productie

  Dit derde onderdeel gaat over het automotive productieproces, waarbij de focus ligt op kwaliteitsgarantiestandaarden. Er wordt uitgelegd hoe de risico’s die geïdentificeerd zijn in de proces FMEA beheerst kunnen worden. De belangrijkste onderwerpen zijn de procescapabiliteit (CP en CpK) en de procescontrole (MSA) gebaseerd op statistische tools. Daarbij worden metingen, werkinstructies, opleiden van collega’s, ingrijpen in een proces dat niet onder controle is en rampenplannen besproken. Omdat toeleveranciers een belangrijke rol spelen in de automobielontwikkeling en in het productieproces, is het essentieel dat de kwaliteit van de toegeleverde producten is gegarandeerd. Voor mechanische onderdelen kan dit worden bereikt door tools als PPAP en EMBP te gebruiken.

  Om de kwaliteit van systemen met ingebouwde software te garanderen, wordt het toetsingskader Automotive SPICE geïntroduceerd. Veranderingen die worden aangebracht tijdens de design of productiefase kunnen risico’s met zich meebrengen. Deze moeten worden geïdentificeerd, beoordeeld en goedgekeurd voordat ze worden geïmplementeerd. Bijhouden en registreren is een belangrijk onderdeel van het proces van productontwikkeling.

  4. Continu verbeteren

  Het vierde en laatste onderdeel gaat over continu verbeteren als een noodzakelijk onderdeel voor het succes van automotive development en het productieproces. De 8D Problem Solving methode, die bekend is binnen de industrie, wordt geïntroduceerd. Lean manufacturing is een systematische methode om verspillingen in een proces te identificeren en elimineren. Andere begrippen, zoals Kaizen, gestandaardiseerd werken, Kanban en ‘lessons learned’, worden besproken. Werken in een team vraagt om leiderschap. Werken in internationale en multidisciplinaire teams brengt nog meer uitdagingen met zich mee. Eén van de leerelementen gaat over kwaliteitsbewustzijn, leiderschap, culturele diversiteit en zijn invloed.

  De complete 4-daagse opleiding ‘Working in the Automotive Industry’  kost € 1.995,- per deelnemer.

  De prijs is inclusief:

  • theorieboek ‘Working in the automotive industry – Mindset, skill set and tool set’ (Nederlands- of Engelstalig)
  • oefenboek ‘Working in the automotive industry – exercise book (Engelstalig en binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar)
  • Nederlandstalige trainingsmanual met daarin alle presentaties
  • templates
  • officieel certificaat van deelname
  • lunch

  Exclusief

  • Examen (indien het examen met goed gevolg is afgelegd, een internationaal erkend certificaat)

  Locaties

  De training vindt plaats in Enschede.

 • Internationaal erkend certificaat

  De training kan worden afgesloten met het examen ‘Automotive Engineer Practitioner’ (€ 200,-, niet bij de prijs inbegrepen). De deelnemer behaalt een certificaat als hij met goed gevolg het examen heeft afgelegd. Het Automotive Engineer Practitioner curriculum is gecertificeerd door de ECQA. Daarom is het certificaat internationaal erkend.

  De ECQA is het meest succesvolle Europese platvorm op het gebied van standaardisatie, uniformiteit, certificering van vaardigheden en competenties voor functies binnen de huidige industrie. De ECQA biedt momenteel circa 30 professionele certificeringen en promoot curricula en trainingsmaterialen die ontwikkeld zijn door internationale consortia. Het aanbod van certificeringen en trainingen groeit gestaag.

 • Alle genoemde prijzen zijn per persoon:

  Plaats Startdatum Duur Prijs Prijs extra Inschrijven
  Utrecht 9-3-2018 4 dagen € 1995,- p.p. excl. btw Naar inschrijven
 • Informatie aanvragen over deze training?