Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens die u aan Symbol B.V. verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

U geeft Symbol B.V. het recht om u via e-mail, post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Symbol B.V., één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. 

Op de website van Symbol B.V. worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Symbol B.V. de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen. Wij maken tevens gebruik van een techniek waarmee wij kunnen achterhalen wie deze website bezoekt. Het kan zijn dat wij contact met u opnemen.

Symbol B.V. gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze nieuwsbrief.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Symbol B.V.. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.