symbol six sigma

Symbol inspireert en verbetert processen

Wereldrecords worden voortdurend gebroken door nog betere prestaties. Hetzelfde geldt voor organisaties. Wij geloven dat er zelfs binnen de beste bedrijven en organisaties kansen liggen.

Trainingen Consultancy

Wat is Lean Six Sigma?

Zelfs in de meest succesvolle organisaties liggen kansen voor verbetering. Kansen om dingen beter, sneller of efficiënter te doen. Wereldwijd behalen veel organisatie resultaat met het toepassen van Lean Six Sigma als verbetermethodiek. Lean Six Sigma biedt een gestructureerde aanpak en een krachtige set van technieken. Daarbij heeft iedere medewerker een belangrijke rol in het verbeterproces. Ons credo is daarom: Inspiring people, improving processes.

Lees meer

Improvement is everywhere

Lean Six Sigma is een combinatie van twee managementmethodieken die beiden hun kracht bewezen hebben. Deze methodiek wordt wereldwijd door vele duizenden bedrijven en organisaties met succes toegepast om doorlooptijden te verkorten, operationele kosten te reduceren en kwaliteit te verbeteren. De toepassing helpt deze organisaties met het verhogen van klanttevredenheid en om meer concurrerend te zijn.

Om Lean Six Sigma succesvol te kunnen implementeren, is het belangrijk dat je de filosofie en principes van kent en omarmt. Lean Six Sigma neemt de klant en klantwaarde als uitgangspunt. Dit betekent niet dat het belang van de organisatie niet belangrijk is. De filosofie is dat indien we de klant als uitganspunt nemen, dit op de lange termijn ook in het belang is van de organisatie. Daarnaast kunnen klant en klantwaarde ook betrekking hebben op de interne klant binnen de eigen organisatie.

De methodiek bestaat uit een toolbox van meer dan 100 krachtige technieken. Lean technieken worden ingezet voor het verbeteren van het verhogen van voorspelbaarheid, stabiliteit en efficiëntie van processen, door middel van het identificeren en elimineren van verspilling. Six Sigma technieken worden ingezet voor het reduceren van variatie, waarmee de kwaliteit wordt verbeterd. Six Sigma technieken maken veel gebruik van data analyse en statistische technieken. Bekijk onze Lean Six Sigma Green Belt training en Lean Six Sigma Black Belt training.

Lees minder

Bekijk onze events en laatste nieuwsberichten!

Lean consultancy & projectmanagement

Een hogere productiviteit, een verbeterde klantgerichtheid, gemotiveerde medewerkers of een verbetering in de kwaliteit van uw dienstverlening. Welke reden u ook heeft om met Lean Six Sigma en verbetermanagement aan de slag te gaan, Symbol heeft de juiste adviseurs in huis. Zij maken uw organisatie klaar voor de uitdagingen van nu én de toekomst.


Consultancy
agile lean

"Door het verbeteren van onze bedrijfsprocessen zijn wij slimmer en resultaatgerichter gaan werken."

Sander van Wijck, Manager HRA

Geschiedenis van Lean Six Sigma

Elk bedrijf heeft dezelfde uitdaging, namelijk: ‘Hoe kunnen wij producten en diensten aanbieden met maximale waarde voor onze klanten, tegen de laagst mogelijke kosten en met de kortste levertijd?’ Om dit te bewerkstelligen gebruiken organisaties methodieken als Lean en Six Sigma. In deze module zullen we de geschiedenis van het continu verbeteren in vogelvlucht doornemen.

Treacy en Wiersema beschreven in 1997 drie generieke waardestrategieën, te weten: Operational Excellence, Customer Intimacy en Product Leadership. Hoewel alle drie deze strategieën van belang zijn, zullen we ons met name richten op Operational Excellence en de manier waarop Lean Six Sigma hier een bijdrage aan leveren. Het doel is het verkorten van doorlooptijd, het reduceren van operationele kosten en het verbeteren van de kwaliteit.

Lees meer

1912: Henry Ford (1863 – 1947)

De concepten van efficiency en kwaliteit zoals we die tegenwoordig kennen zijn voor het eerst naar voren gekomen tijdens de technologische of industriële revolutie, toen er een omslag werd gemaakt naar massaproductie.

Het was niet langer één persoon die verantwoordelijk was voor een geheel product, maar er werd gewerkt in grote teams. Henry Ford introduceerde in 1912 de assemblagelijn, waarmee massaproductie mogelijk werd. Hij introduceerde hiermee het begrip ‘Flow’. Je zou daarom kunnen beweren dat de basis van Lean hiermee ontstaan is, hoewel de term zelf pas decennia later geïntroduceerd werd.

1912: Taylor (1856 – 1915)

De schaalvergroting en complexiteit van de tweede industriële revolutie leidde echter tot bestuurlijke problemen. Taylor was de grondlegger van de wetenschappelijke bedrijfsvoering, die met name gebaseerd was op standaardisatie en efficiency.

1939: Walter Andrew Shewhart (1891 – 1967) / Sir Ronald Aylmer Fisher (1890 - 1962)

Shewhart was een Amerikaans natuurkundige en wiskundige. Hij staat bekend als de vader van de statistische kwaliteitscontrole. Hij heeft de grondslag gelegd voor de SPC controlekaart en is de bedenker van de bekende ‘Plan-Do-Check-Act’ cirkel (PDCA).

De toepassing van statistische technieken heeft zich enorm ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen efficiënte productie en kwaliteit cruciale onderdelen van de oorlog werden. Zowel de prijs van oorlogs-equipment, maar ook de betrouwbaarheid daarvan waren cruciaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is ook de TPM-methodiek ontwikkeld, door Amerikaanse fabrieken die het leger moesten bevoorraden. TPM staat voor Total Productive Maintenance en focust m.n. op efficiënte inzet van productiesystemen, onderhoud en omstellen. Na de oorlog werd TPM ook in Japan geïntroduceerd.

Een andere persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de moderne statistische wetenschap is Fisher. Hij ontwikkelde o.a. de ANOVA en de Design of Experiments. Technieken die veel in Six Sigma worden toegepast.

1950: Kiichiro Toyoda (1894 – 1952) / Taiichi Ohno (1912 – 1990)

In de jaren ‘30 en net na de Tweede Wereldoorlog bracht Toyota een aantal bezoeken aan de Ford fabriek. Terwijl Ford op dat moment 8.000 voertuigen per dag produceerde, had Toyota slechts 2.500 auto's geproduceerd in 13 jaar. Toyota wilde de productie opkrikken, maar miste de financiële middelen die nodig waren om de enorme hoeveelheid voorraad en subassemblages te verkrijgen, zoals die te vinden waren in de Ford fabriek. Ze ontwikkelden daarom het befaamde 'Toyota Productie Systeem’. Dit systeem heeft enkele ideeën van Ford overgenomen, maar bevat daarnaast de filosofie van 'Just In Time', het 'Pull’ concept' en het 'Jidoka' concept, om de problemen en hoge kosten van enorme voorraden te voorkomen.

1988: James P. Womack (1948 – heden) en Daniël T. Jones

Het begrip ‘Lean manufacturing’ is niet door Toyota geïntroduceerd, maar in 1988 door het ‘Massachusetts Institute of Technology’. Lean Manufacturing en de vijf Lean principes zijn uitvoerig beschreven door Womack en Jones in een tweetal boeken: 'The machine that changed the world' en 'Lean Thinking'.

1950: W. Edwards Deming (1900 – 1993)

Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Japanners ook enorme stappen gezet op het gebied van kwaliteitsmanagement. Deming speelde hierin een belangrijke rol. Hij was een Amerikaanse statisticus en studeerde enkele jaren met Shewhart. De theorieën van Shewhart zijn de basis voor het werk van Deming.

In 1950 gaf Deming voor het eerst een tiental lezingen over statistische kwaliteitscontrole aan Japanse CEO’s. Er wordt beweerd dat Deming meer invloed op de Japanse productie heeft gehad dan elk ander individu met een Japanse achtergrond. Toen hij in 1993 overleed, begon hij net bekend te worden in de Verenigde Staten.

1984: Eliyahu Goldratt (1947 – 2011)

Halverwege de jaren ‘80 introduceerde Goldratt het concept van Bottle neck management, ook wel Theory of Constraints genoemd. Dit concept wordt vaak geïllustreerd met een flessenhals, waarbij de snelheid van het stromende water wordt beperkt door de smalle hals.

1986: Masaaki Imai (1930 - heden)

Imai is een Japanse managementconsultant en auteur, bekend om zijn werk over kwaliteitsmanagement, vooral over de Kaizen filosofie. Deze is gebaseerd op kort cyclisch verbeteren vanaf de werkvloer en het gebruik van de PDCA-cirkel. In 1986 richtte Imai het Kaizen-Instituut op om westerse bedrijven te helpen met het introduceren van Japanse concepten en de Kaizen aanpak.

1979: Bob Galvin – Bill Smith – Mikel Harry

Het was 1979 toen Motorola na een pijnlijk proces begon te beseffen waarom zij zoveel marktaandeel had verloren. Motorola bevond zich op een belangrijk keerpunt in haar geschiedenis. De zoektocht naar methodieken om de kwaliteit drastisch te verbeteren, leidde uiteindelijk tot de Six Sigma aanpak.

Six Sigma richt zich in de basis op het verminderen van variatie in elk denkbaar onderdeel van het proces. Hiervoor wordt veel gebruik gemaakt van de statistische technieken die eerder al toegepast werden door o.a. Shewhart, Deming en Fisher. Motorola voegde hieraan een gestructureerde methodiek toe, te weten de DMAIC aanpak. Minder variatie leidt tot minder afkeur, een stabielere kwaliteit en lagere kosten. Het toepassen van Six Sigma leverde Motorola ongeveer 1 miljard dollar kostenreductie per jaar op. Eén van de bedrijven die de Six Sigma filosofie omarmde en groot maakte was General Electric. Door de toepassing van Six Sigma bespaarde General Electric meer dan 12 miljard dollar in 5 jaar tijd.

Lees minder