Lean Management

Blijft de operationele performance achter op de doelstellingen? Is er sprake van ontevreden klanten of problemen met kwaliteit? Zijn doorlooptijden te lang en voorraden te hoog? Lopen de operationele kosten op? Lopen medewerkers vast in het dagelijkse proces van continu verbeteren en problem solving?

Een Lean transformatie biedt uitkomst. Afhankelijk van het huidige volwassenheidniveau en problematiek helpt Symbol organisaties om een transformatie vorm te geven en om deze succesvol te implementeren.  

Blijvend betere resultaten door gestructureerde aanpak en bewezen Lean-technieken

Met onze Lean-transformatie aanpak hebben wij al vele bedrijven en organisaties geholpen. Hierbij kijken we naar drie elementen van de puzzel: Strategie, Realisatie en Competentie-ontwikkeling. Eerst wordt bepaald wat het huidige volwassenheidsniveau is en welke doorbraakprojecten nodig zijn om invulling te geven aan de strategie. In de realisatie staat het implementeren van de juiste building blocks en het realiseren van verbeterprojecten centraal. In het puzzelstukje Competentieontwikkeling staat het het betrekken, opleiden en coachen van medewerkers centraal.

Onze aanpak resulteert aantoonbaar in kortere doorlooptijden (tot wel 75% kortere doorlooptijd), betere kwaliteit (tot wel 100% first time right) tevreden klanten en aanzienlijk lagere operationele kosten.

Strategie

Vanuit de visie van de organisatie wordt samen met directie en MT een strategie voor continu verbeteren neergezet. In Lean-termen noemen we dit de ‘True North’. Als input gebruiken we daarvoor het CIMM-assessment, een aantal interviews en de Gemba-observatie. We ontwerpen een transitieprogramma dat bestaat uit een aantal doorbraakprojecten (managementprioriteiten) en een aantal CIMM-bouwblokken. Deze worden omgezet in verbeterprojecten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Competentieontwikkeling

Hoe betrek, enthousiasmeer en ondersteun je, jouw medewerkers bij het realiseren van de lean transformatie doelstellingen? Samen ontwerpen we een ontwikkelplan voor directie, managers en medewerkers. Door het volgen van training worden kennis en vaardigheden opgedaan. Vervolgens coachen wij de mensen tijdens het uitvoeren van verbeterprojecten. Het management coachen we in hun rol als Champion.

Realisatie

Vanuit de strategische of operationele doelstellingen worden projecten geselecteerd en worden teams samengesteld en verantwoordelijkheden neergelegd. Projectleiders worden toegewezen aan de verbeterprojecten en medewerkers worden teamlid. Wij coachen de teams in de uitvoering van de lean transformatie, maar leveren desgewenst ook Young Professionals en interim managers die projecten kunnen oppakken.

Lean transformatie elementen

Stappenplan voor succesvolle Lean Management

Het Lean-transformatie model van Symbol zorgt voor een gestructureerde aanpak, waardoor nieuwe werkwijzen worden verankerd binnen de organisatie. Dit plan kent negen elementen:

t

Begrijp de huidige situatie

Breng in kaart wat het huidige volwassenheidsniveau van de organisatie is CIMM™-assessment.

Creëer visie (True North)

Definieer duidelijke doelen voor de Lean-transformatie en communiceer deze met alle belanghebbenden.

Creëer betrokkenheid vanuit het kernteam

Een kernteam zorgt voor draagvlak in de organisatie. Duidelijke communicatie is van belang om alle medewerkers te enthousiasmeren voor de transformatie.

Identificeer kansen voor verbetering

Breng in kaart waar verbetermogelijkheden zijn. Analyseer processen en breng verspillingen in kaart. Prioriteer verbetermogelijkheden op basis van impact en haalbaarheid.

Implementatie van de verbeterstrategie

Selecteer de juiste technieken (CIMM-building blocks) en doorbraakprojecten. Stel een projectleider (kartrekker) aan en stel het team samen.

Creëer een cultuur van Continuous Improvement

Zorg dat de organisatie op de juiste manier betrokken wordt en actief bijdraagt. Organizational Behavior Management (OBM) draagt bij aan het ontwikkelen van juiste houding en gedrag.

Bewaak en meet de voortgang

Gebruik performance indicatoren (KPI’s) om prestaties te meten en afwijkingen van te identificeren. Stuur op de juiste manier.

Verankering in processen

Verbeteringen moeten geborgd worden in de organisatie voor een duurzaam resultaat. Werkinstructies, Poka Yoke, training en audits dragen hieraan bij. 

Blijf leren en verbeteren

Blijf leren van successen en mislukkingen en investeer in de ontwikkeling van competenties van medewerkers door training. Moedig experimenteren en leren aan.

75% doorlooptijd reductie

In een concurrerende markt stond Reinaerdt voor een cruciale uitdaging: de doorlooptijd van alle producten met 75% verminderen.

Met de deskundige begeleiding van Symbol’s consultants en een op maat gemaakt transformatieplan hebben we processen herontworpen en doorbraakprojecten gerealiseerd.

Resultaten:
✅ 75% reductie van doorlooptijden.
✅ Capaciteitsvergroting en werkkapitaalverbetering door voorraadafbouw.
✅ Kostprijsverlaging met 10-20% door afvalvermindering.

mensen gecertificeerd in Lean Six Sigma

organisaties op een hoger niveau gebracht

jaar blijvende impact

Verbeter je organisatie met Lean Management

Realiseer blijvende verbeteringen dankzij de inzet van gestructureerde aanpak en bewezen technieken. Via de Lean transformatie aanpak leert jouw organisatie grote en kleine verbeteringen zelfstandig te realiseren. Hierdoor haalt jouw organisatie haar financiële en operationele doelstellingen. Dit leidt tot tevreden klanten en medewerkers.

symbol - kantoor - lean transformatie

Samen de uitdaging aangaan

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen over hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij het succesvol doorvoeren van een Lean transformatie? Vul dan het contactformulier in. Eén van onze Lean-experts zal dan contact met je opnemen. We kijken er naar uit om jouw vragen te beantwoorden en te bespreken hoe we jouw organisatie kunnen ondersteunen bij het realiseren van blijvende verbeteringen.