CIMM assessment

“Hoe goed presteren wij momenteel”; “Wat is voor ons de volgende stap”; “Zijn we al klaar voor de volgende stap en slaan we geen stappen over?”; “Hoe creëren wij een cultuur van continue verbetering?”; “Hoe borgen wij hetgeen we bereikt hebben?” Maak hier het CIMM assessment en zie wat het volwassenheidsniveau van je organisatie is.

 

Test de volwassenheid van jouw organisatie met behulp van het CIMM assessment! 

Als een organisatie een Lean of Six Sigma transformatie wil doorvoeren, is het van belang om eerst te weten op welk volwassenheidsniveau de organisatie zich momenteel bevindt. Het CIMM-assessment beidt hiertoe inzicht en geeft richting. De methode voor continue verbetering, die het beste bij een bepaalde organisatie past, hangt sterk af van het volwassenheidsniveau van de organisatie. CIMM vat alle beste practices en technieken van verschillende methodes samen in één raamwerk. Het CIMM-assessment geeft inzicht waar een organisatie zich bevindt op het ontwikkelpad van continu verbeteren.

CIMM Process Improvement

CIMM: Volwassenheidsmodel met vijf niveaus

CIMM kijkt niet alleen naar de processen en technieken, maar ook naar het niveau van de organisatie en haar medewerkers. Voor elke instrumentele techniek in het CIMM-raamwerk is aangegeven wat het bijbehorende gewenste gedrag van medewerkers is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het gedrag van de directie, het management en de medewerkers op de werkvloer. Zo benoemt het CIMM-raamwerk voor elke verbetertechniek een aantal gedragingen, die mede bepalen of het implementeren van de betreffende techniek al dan niet een succes wordt en resulteert in een blijvende impact.

Gewenst gedrag bij de volwassenheidsniveaus van het CIMM model

Een eenvoudige versie van het CIMM-assessment kan de organisatie zelf uitvoeren. Voor een uitgebreide assessment, waarin meerdere medewerkers van de organisatie betrokken worden, maken we graag een afspraak. De resultaten van het assessment koppelen we terug in een MT-sessie en samen maken we vervolgens een plan van aanpak voor de transformatie van het huidige niveau naar het volgende niveau. Ook hierbij houden we weer rekening met zowel de Lean en Six Sigma technieken als met het bijbehorende houding en gedrag.

 

Aanmelden voor CIMM-assessment