CIMM assessment

Waar staan wij op het gebied van continu verbeteren en Lean-management? Wat is voor ons de volgende stap? Hoe ontwikkelen wij een cultuur van continue verbetering? Hoe borgen wij hetgeen we bereikt hebben? Dit zijn relevante vragen voor bedrijven en organisaties die serieus bezig zijn met het doorlopend ontwikkelen van de operationele organisatie.

Onze assessment biedt inzicht in de huidige situatie en vormt het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een continu verbeterprogramma dat perfect aansluit bij de organisatie.

De sleutel tot Continuous Improvement

Bij Symbol hebben we jarenlang ervaring en expertise opgebouwd in Lean-management en Six Sigma. Daarmee hebben we een op maat gemaakt assessment ontwikkeld; Continuous Improvement Maturity Model, ook wel het CIMM model genoemd.

Als een organisatie een Lean of Six Sigma transformatie wil doorvoeren, is het van belang eerst te inventariseren op welk volwassenheidsniveau de organisatie zich op dit moment bevindt. Ons assessment biedt organisaties inzichten die nodig zijn om te bepalen op welk volwassenheidsniveau zij zich bevinden.

De juiste methode voor continu verbeteren hangt sterk af van het huidige volwassenheidsniveau van de organisatie. Het CIMM-assessment biedt precies dit inzicht en geeft duidelijke richting.

CIMM vat alle best practices en technieken van verschillende methodieken samen in één krachtig raamwerk. Met het CIMM-assessment ontdek je precies waar jouw organisatie staat op het ontwikkel pad van continue verbetering.

 

 

cimm roadmap

CIMM: Volwassenheidsmodel met vijf niveaus

Elke techniek in het CIMM-raamwerk wordt ondersteund door specifieke attitudes en benaderingen van medewerkers. Of het nu gaat om de visie van de directie, de strategie van het management of de toewijding van medewerkers op de werkvloer, ons raamwerk identificeert essentiële aspecten die bijdragen aan succesvolle implementatie en blijvende impact.

Met onze online CIMM-assessment kunnen organisaties zelf een basisanalyse uitvoeren. Dit biedt inzicht in de huidige situatie en vormt het vertrekpunt voor verbetering. Wil je dieper graven? Ons uitgebreide assessment, waarbij diverse medewerkers betrokken worden, onthult de nuances. De resultaten worden tijdens een MT-sessie besproken. Samen ontwikkelen we een gedetailleerd plan van aanpak, waarbij we niet alleen de kracht van Lean en Six Sigma benutten, maar ook de juiste houding en aanpak integreren.

Ben je klaar voor de volgende stap? Neem contact met ons op voor meer informatie of start direct met de online CIMM-assessment.

lean transformatie - climbing the mountain

Doe nu het CIMM-assessment