Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Hieronder volgt een verkort overzicht van onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor bijzondere acties. Tevens vind je hier ons copyright statement en klachtenreglement. Klik hier als je een volledig overzicht wilt downloaden van onze algemene voorwaarden. Het privacy statement lees je via deze link. En lees hier ons Protocol met betrekking tot het coronavirus.

Voorwaarden en voorwaarden introductiekorting Virtual Classroom trainingen:

  • Zes maanden gratis online coaching, vanaf de start van je training. Heb je vragen, stel deze aan je cursusleider per e-mail of neem deel aan één van de online virtuele coachingssessies. Twee-wekelijks staat een ervaren Master Black Belt gereed om alle vragen te beantwoorden die jij en je medecursisten hebben.
  • 1 deelnemer gratis deelnemen die door de huidige crisis zijn of haar baan is kwijt geraakt: meld kosteloos een relatie aan voor dezelfde opleiding die jij volgt. We reserveren direct een stoel voor iemand die door de huidige crisis zijn / haar baan is kwijt geraakt en zich verder wil ontwikkelen. Niet inzetbaar voor andere opleidingen, eenmalige actie. Gratis deelname wordt 100% verrekend voor de 2e deelnemer. Korting is niet deelbaar of overdraagbaar. Deze actie geldt alleen bij een volledig betalende cursist. Waarde kan variëren, niet inwisselbaar voor geld. Je kunt de tweede deelnemer aanmelden door contact met ons op te nemen via sales@symbol.nl / 053 20 30 240.
  • Gratis LSSA theorie-examen, niet inwisselbaar voor geld. Het examen dient plaats te vinden binnen 1 jaar na start van je opleiding.
  • Korting op de vervolgopleiding. Waarde kan variëren, niet inwisselbaar voor geld. Opleiding te plannen binnen 1 jaar na start van je opleiding.
  • 100% tevredenheidsgarantie: Bevalt de virtual classroom je niet, dan kun je de training op de eerste dag kosteloos annuleren of omzetten naar een klassikale training op een later moment. Daarna zijn er kosten aan verbonden.

Aanmelden

Na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw inschrijving. Bij online aanmeldingen dient deze inschrijfbevestiging als orderbevestiging. Ongeveer een week voor aanvang van de training ontvangt u een uitnodiging en routebeschrijving.

Annulering en doorplaatsing

Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen, waarbinnen u kunt annuleren. Annulering van de inschrijving geschiedt door met ons contact op te nemen. U ontvangt van ons per omgaande hiervan een bevestiging per e-mail. Alleen deze email dient als bewijs van de annulering. Ontvangt u geen e-mail, neemt u dan met ons contact op. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht, tenzij annulering plaatsvindt binnen de bedenktermijn zoals genoemd onder 1). Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk. In alle gevallen mag – na overleg met ons – een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd. In geval u in een meerdaagse training één dag niet kunt volgen, kunt u deze doorplaatsen naar een andere training. Wij brengen dan € 75,- in rekening voor administratiekosten en vergaderarrangement.

Symbol BV behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren of locaties en data van trainingen te wijzigen. In dit geval nemen wij contact met u op. Als de aangepaste locaties of data u niet passen, kunt u kosteloos annuleren.

Examenbepalingen

Bij deelname aan een examen gelden de examenbepalingen van de certificeringsinstelling. Bij deelname aan een examen dient u zich te kunnen legitimeren. Op het certificaat worden naam en geboortedatum vermeld zoals op het inschrijfformulier aangegeven.

Facturering

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden voldaan. Facturering van meerdaagse trainingen vindt in zijn geheel plaats in de week waarin de training start. De betalingstermijn is 30 dagen. Facturering van de examens vindt plaats door de LSSA BV. Als factuuradres wordt het adres gebruikt dat op het inschrijfformulier is aangegeven. Als u een inkoopnummer op de factuur vermeld wilt hebben, kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven.

Copyright

Het copyright van de trainingsmaterialen ligt bij Symbol BV. Alle materialen, zowel fysiek als digitaal, die u tijdens de training krijgt uitgereikt, zijn alleen voor eigen gebruik. Niets uit onze materialen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symbol BV.

Klachtenreglement

Symbol BV ziet er op toe dat de dienstverlening naar haar klanten op een zorgvuldige manier gebeurt. Om haar kwaliteit constant te verbeteren worden surveys uitgevoerd. Eventuele klachten kunnen aangegeven worden via sales@symbol.nl. Klachten worden in eerste instantie door Sales binnen 3 dagen afgehandeld. Mocht de klant van mening zijn dat zijn klacht niet adequaat is afgehandeld, kan hij/zij de klacht indienen bij de kwaliteitsmanager. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

De indiener van de klacht krijgt uiterlijk binnen één week bericht van ontvangst. De klacht wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangstdatum afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandelijk worden geregistreerd, en voor de duur van ten minste twee jaar bewaard. Indien de indiener van de klacht van mening is dat de klacht door Symbol BV niet afdoende of adequaat is afgehandeld, kan hij/zij in beroep gaan bij LSSA BV. Het oordeel van LSSA BV is bindend. Eventuele consequenties worden door Symbol BV binnen één week afgehandeld.

Heeft u vragen over onze voorwaarden? Bel gerust naar 053-2030240 of stuur uw bericht aan info@symbol.nl.