Algemene voorwaarden

Hieronder volgt een verkort overzicht van onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor bijzondere acties. Tevens vind je hier ons copyright statement en klachtenreglement. Klik hier als je een volledig overzicht wilt downloaden van onze algemene voorwaarden. Het privacy statement lees je via deze link.

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je per email een bevestiging van je inschrijving. Bij online aanmeldingen dient deze inschrijfbevestiging als orderbevestiging. Ongeveer twee weken voor aanvang van de training ontvang je een uitnodiging en routebeschrijving.

 

Annulering en doorplaatsing

Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen, waarbinnen je kunt annuleren. Annulering van de inschrijving geschiedt door met ons contact op te nemen. Je ontvangt van ons per omgaande hiervan een bevestiging per e-mail. Alleen deze email dient als bewijs van de annulering. Ontvang je geen e-mail, neem dan met ons contact op. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht, tenzij annulering plaatsvindt binnen de bedenktermijn zoals genoemd onder 1). Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk. In alle gevallen mag – na overleg met ons – een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd. In geval je in een meerdaagse training één dag niet kunt volgen, kun je deze doorplaatsen naar een andere training. Wij brengen dan € 75,- in rekening voor administratiekosten en vergaderarrangement.

Symbol BV behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren of locaties en data van trainingen te wijzigen. In dit geval nemen wij contact met je op. Als de aangepaste locaties of data je niet passen, kun je kosteloos annuleren.

 

Examenbepalingen

Bij deelname aan een examen gelden de examenbepalingen van de certificeringsinstelling. Bij deelname aan een examen dien je je te kunnen legitimeren. Op het certificaat worden naam en geboortedatum vermeld zoals op het inschrijfformulier aangegeven.

 

Facturering

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden voldaan. Facturering van meerdaagse trainingen vindt in zijn geheel plaats in de week waarin de training start. De betalingstermijn is 30 dagen. Facturering van de examens vindt plaats door de LSSA BV. Als factuuradres wordt het adres gebruikt dat op het inschrijfformulier is aangegeven. Als je een inkoopnummer op de factuur vermeld wilt hebben, kun je dit op het inschrijfformulier aangeven.

 

Copyright

Het copyright van de trainingsmaterialen ligt bij Symbol BV. Alle materialen, zowel fysiek als digitaal, die je tijdens de training krijgt uitgereikt, zijn alleen voor eigen gebruik. Niets uit onze materialen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symbol BV.

 

Klachtenprocedure

Symbol BV ziet er op toe dat de dienstverlening naar haar klanten op een zorgvuldige manier gebeurt. Om haar kwaliteit constant te verbeteren worden surveys uitgevoerd. Eventuele klachten kunnen aangegeven worden via sales@symbol.nl. De afhandeling van klachten wordt beschreven in onze klachtenprocedure.

 

Kwaliteitskeurmerk NRTO

Symbol is lid van de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De leden van de NRTO conformeren zich aan door de NRTO vastgestelde normen en waarden die zijn vastgelegd in de Gedragscode van de NRTO.

 

Algemene voorwaarden

Tot slot zijn de Algemene Voorwaarden van NRTO op onze dienstverlening van toepassing. Je kunt deze via onderstaande links bekijken.

Heb je vragen over onze voorwaarden? Bel gerust naar 053-2030240 of stuur je bericht aan info@symbol.nl.