Algemene voorwaarden

Hieronder volgt een verkort overzicht van onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor bijzondere acties. Tevens vind je hier ons copyright statement en klachtenreglement. Het privacy statement lees je via deze link.

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je per email een bevestiging van je inschrijving. Bij online aanmeldingen dient deze inschrijfbevestiging als orderbevestiging. Ongeveer twee weken voor aanvang van de training ontvang je een uitnodiging en routebeschrijving.

 

Annulering en doorplaatsing

Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen, waarbinnen je kunt annuleren. Verdere voorwaarden voor annulering en doorplaatsing vind je in de algemene voorwaarden.

 

Examenbepalingen

Bij deelname aan een examen gelden de examenbepalingen van de certificeringsinstelling. Bij deelname aan een examen dien je je te kunnen legitimeren. Op het certificaat worden naam en geboortedatum vermeld zoals op het inschrijfformulier aangegeven.

 

Facturering

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden voldaan. Facturering van meerdaagse trainingen vindt in zijn geheel plaats in de week waarin de training start. De betalingstermijn is 30 dagen. Facturering van de examens vindt plaats door de LSSA BV. Als factuuradres wordt het adres gebruikt dat op het inschrijfformulier is aangegeven. Als je een inkoopnummer op de factuur vermeld wilt hebben, kun je dit op het inschrijfformulier aangeven.

 

Copyright

Het copyright van de trainingsmaterialen ligt bij Symbol BV. Alle materialen, zowel fysiek als digitaal, die je tijdens de training krijgt uitgereikt, zijn alleen voor eigen gebruik. Niets uit onze materialen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symbol BV.

 

Klachtenprocedure

Symbol BV ziet er op toe dat de dienstverlening naar haar klanten op een zorgvuldige manier gebeurt. Om haar kwaliteit constant te verbeteren worden surveys uitgevoerd. Eventuele klachten kunnen aangegeven worden via sales@symbol.nl. De afhandeling van klachten wordt beschreven in onze klachtenprocedure.

 

Heb je vragen? Bel gerust naar 053-2030240 of stuur je bericht aan info@symbol.nl.