Onze partners

Wij geloven in co-creatie en hechten grote waarde aan goede samenwerkingen met onze gerenommeerde partners.

Samenwerkingen komen tot stand na een zorgvuldig en selectief proces, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Langetermijn relaties waarin kennis en kunde gecombineerd worden tot een gezamenlijke pragmatische aanpak. Als relatie van Symbol plukt u daar de vruchten van en kunnen we u altijd de beoogde oplossing bieden.

Als werktuigbouwkundig ingenieursbureau is AKOS al sinds 1969 een gedegen partner voor de industrie. Door de unieke combinatie van het ingenieursbureau met een gespecialiseerde recruitmentservice kan AKOS snel en flexibel inspelen op de groeiende vraag naar hoogwaardige technische kennis en capaciteit.

Capgemini Academy ziet de waarde van IT met de dag toenemen. Capgemini Academy helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen.

Ergo-Design industrial engineering ontwerpt en optimaliseert productiefaciliteiten voor de maakindustrie. Ergo-Design zet productievisie om in Factory Design: een transparante layout voor optimale flow. Ergo-Design is gespecialiseerd in simulaties van complexe productieprocessen. Ergo-Design levert maatwerk plannings- en schedulingsapplicaties, taktklokken en Andon-systemen. In het vakgebied van Lean Six sigma is Symbol trainingspartner van Ergo-Design.

LRQA is onderdeel van Lloyd’s Register Group uit Londen; een organisatie met als doel het bevorderen van veiligheid in systemen en constructies in de wereld. Lloyds voert de Lean Six Sigma trainingen van Symbol en Symbol biedt een aantal kwaliteitstrainingen in Enschede aan. Beide partijen zetten gezamenlijk in op het begeleiden van bedrijven en organisaties in het verbeteren van kwaliteit en procesprestaties.

Minitab is een toonaangevende leverancier van software voor statistische analyse. Minitab 19 is het meest gebruikte pakket voor Six Sigma analyses, Al 40 jaar helpt Minitab organisaties bij het analyseren van data. Symbol heeft met Minitab een speciale afspraak voor deelnemers aan de Lean Six Sigma trainingen.

Als onderdeel van een internationale IT Service Management organisatie, legt Pink Elephant zich toe op het verbeteren van ICT organisaties aan de hand van ‘best practices.’ Bewezen frameworks vormen hierbij de leidraad door de dienstverlening. Pink Elephant levert dan ook een actieve bijdrage in de ontwikkeling en standaardisatie van deze frameworks. De Nederlandse activiteiten van Pink Academy spitsen zich hierbij specifiek toe op IT Trainingen en Business Consultancy. Pink Elephant legt hierbij de nadruk op de combinatie tussen “People, Process and Technology.” Voor het goed functioneren van IT organisaties moet deze drie pijlers efficiënt op elkaar afgestemd zijn.

rovc

ROVC is marktleider op het gebied van trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen een praktijkgerichte opleiding bij ROVC met als doel efficiënter, daadkrachtiger en competenter te functioneren.

windesheim

Hogeschool Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland. Gezamenlijk met Hogeschool Windesheim en Lloyd’s Register Nederland organiseert Symbol de minor Quality Management.

Avans+ is toonaangevend in de verbetering van prestaties van mensen en organisaties. Avans+ en Symbol zijn in 2013 een strategische samenwerking aangegaan. Symbol verzorgt alle Lean en Six Sigma trainingen voor Avans+.

Computrain is de grootste IT-opleider van Nederland. Het optimaal benutten van de kracht van IT door het duurzaam professionaliseren van medewerkers is hierbij de drijfveer. Computrain zorgt er voor dat u vandaag beschikt over die kennis en competenties die u nodig heeft voor de technologie van morgen.

Global Knowledge is ’s werelds grootste onafhankelijke aanbieder van IT-trainingen en levert IT en management professionals een uitgebreid curriculum aan cursussen van meerdere vendors. Symbol verzorgt de Lean Six Sigma trainingen voor Global Knowledge in Nederland.

Het project Lean Six Sigma for Healthcare (LSSH) maakt onderdeel uit van het Europese ‘Leonardo da Vinci’ programma, een Europees ontwikkeltraject voor een betere zorg. In het project is door de partners een Lean Six Sigma curriculum voor de zorg ontwikkeld, zodat de basis voor het continu verbeteren van zorgprocessen reeds in de opleiding geborgd is. Symbol biedt in samenwerking met LSSH Lean Six Sigma trainingen voor de gezondheidszorg aan.

NOVI is bij uitstek een opleider waar je doelgericht kunt werken aan het realiseren van je ambities. Geen lange colleges over onderwerpen die je allang beheerst, maar precies dat doen wat ervoor zorgt dat je groeit als professional. Veel organisaties en professionals vinden NOVI al jaren de beste keus. De belangrijkste reden hiervoor is dat NOVI de opleidingen afstemt op haar klanten en dat biedt grote voordelen. In de Keuzegids Hbo 2016 is NOVI uitgeroepen tot de beste deeltijdopleider van Nederland. Ook werden de opleidingen ICT en Bedrijfskunde uitgeroepen tot de beste in hun categorie en benoemd tot topopleiding.

Quint Academy is een van de grootste IT-opleidingsorganisaties ter wereld. Jaarlijks kiezen wereldwijd meer dan 25.000 professionals voor Quint Academy. Al sinds 1992 speelt Quint met het opleidingsaanbod succesvol in op de (IT-)opleidingsbehoeften van deze professionals. De docenten van Quint Academy worden in de markt gezien als ‘thought leaders’. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van een actueel en op ‘best practices’ gebaseerd curriculum. Onderscheidend is dat alle docenten en onderwijskundigen ook actief zijn in de consultancypraktijk van Quint. Daardoor biedt Quint een uitdagende mix van theorie en praktijk. De praktische toepasbaarheid van aangereikte kennis en kunde is daarmee geborgd.

twi

TWI Instituut Nederland BV is partner in het global netwerk van TWI Instituten die zich als doel gesteld hebben om de TWI-methoden in organisaties zodanig te integreren, dat deze beter in staat zijn kennis en creativiteit van alle medewerkers permanent te benutten om zo succesvol te zijn. Het Training Within Industry (TWI) programma is erop gericht supervisors (team-, ploeg- of groepsleiders, afdelingschefs) te ondersteunen bij de uitvoering van hun dagelijkse verantwoordelijkheden.

Door de unieke, gefaseerde werkwijze kan Buro Kwadraat het onbenutte potentieel binnen het eigen team intrinsiek laten ontvouwen om zo de doelstelling te bereiken. Het toverwoord hierbij: verantwoordelijkheid. Als de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheden krijgen en deze ook worden geborgd en worden nageleefd, dan ontstaat er een nieuwe, vruchtbare dynamiek.

Het beste uit uw organisatie halen betekent: inzet, visie, leiderschap, talent, doorzettingsvermogen en vooral strategie, vernieuwing en anticiperen. Symbol werkt samen met professionals van Deloitte om het beste uit uw organisatie te halen. Deloitte heeft ervaring in verandertrajecten en ICT oplossingen. Symbol ondersteunt trajecten van Deloitte op het gebied van opleidingen en project coaching.

JMP is een modern softwarepakket om geavanceerde statistische analyses te maken. Iedere update van het pakket is erop gericht om analyses en visualisaties van data verder te verbeteren en informatieve grafieken sneller te bouwen. In samenwerking met JMP organiseren we events op het gebied van Data Science. In de training Data Visualisatie & Analyse met JMP leggen we uit hoe JMP kan helpen om op een interactieve manier data te analyseren en modellen te ontwikkelen.

De opleidingspropositie van Marosel als uw externe opleidingsafdeling is ideaal voor een veelheid aan doelgroepen. Zoals MKB organisaties zonder HR-afdeling en drukke MT’s en directies. Tegelijkertijd werkt Marosel ook constructief samen met grote organisaties die weliswaar een HR-afdeling hebben, maar specifiek de interne kennisontwikkeling willen outsourcen. Overigens is Marosel niet alleen een adequate partner voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, stichtingen en verenigingen.

De Operational Excellence Society is een organisatie die is voortgekomen uit een grote LinkedIn groep onder leiding van Joe Paris. Zoals de naam al aangeeft, zijn de leden van de Society ambassadeurs van “Operational Excellence”, zijnde het voortdurend en weloverwogen verbeteren van prestaties van organisaties en van de werkomstandigheden voor de medewerkers – met als doel Operational Excellence te bereiken door strategie en ontwerp en niet door toeval.

De sectie RAI Automotive Industry vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse Automotive toeleverindustrie, o.a. bij de overkoepelende Europese brancheorganisatie CLEPA in Brussel. RAI Vereniging was één van de drie founding members van de CLEPA in 1959. Symbol is net als veel automotive klanten lid van de RAI Automotive Industry om zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen van en te investeren in de Nederlandse Automotive toeleverindustrie.

utwente

Symbol geeft jaarlijks de Lean Six Sigma Green Belt training als Mastervak op de universiteit Twente. Elk jaar volgen zo’n 60 studenten dit vak. Verder is de Universiteit Twente ‘associated partner’ van de LSSA en organiseert zij vier keer per jaar de examens voor de Green en Black Belt certificering.

utwente

Normec Foodcare is kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Samen met Normec wordt via projecten op het gebied van procesverbetering en organisatieontwikkeling het voldoen aan de voedselveiligheidsnormen gewaarborgd.