Aebi Schmidt kiest voor Symbol om Lean-kennis en Lean-bewustzijn te vergroten

Een tip voor organisaties met soortgelijke vraagstukken heeft Leferink ook wel. “1) Je moet voordat je begint goed bedenken waar je staat in de Lean-ontwikkeling, en 2) je moet dit als organisatie écht willen, anders ebt alles zo weer weg. Gelukkig heeft Symbol ons hier goed in begeleid.

“Aebi Schmidt Nederland – onderdeel van de Aebi Schmidt Groep – ontwikkelt, produceert en verkoopt onder de merknaam Nido en Schmidt materieel voor de gladheidbestrijding, denk aan strooimachines voor de wegen en sproeiers voor luchthavens. Hiermee hebben wij een leidende positie op de Europese markt”, vertelt Continuous Improvement Engineer Bart Leferink. “Om die positie te kunnen behouden zijn klanttevredenheid, samenwerken, eigen initiatief en continu verbeteren binnen onze organisatie belangrijk begrippen. Niet alleen in Nederland overigens, want ook in andere vestigingen staan deze punten hoog op de agenda. Vanuit die gedachte is ook Fit For Tomorrow opgericht, een uniek Lean-programma voor alle medewerkers van de Aebi Schmidt-fabrieken.”

Draagvlak voor Lean

In de vestiging in Nederland is Lean eerst in een klein groepje groot gemaakt. “Maar inmiddels worden we er steeds professioneler in en stijgt het aantal projecten flink”, vertelt Leferink. “Voor deze projecten moeten mijn collega’s wel de vaardigheden hebben. Maar belangrijker nog is dat er onder de medewerkers in brede zin draagvlak moet zijn voor Lean. Wat is het precies, waarom doen we dit, welke filosofie zit erachter. Dat begrip is er nog niet bij iedereen, en daar wilden we wat aan doen. De trainingen van Symbol zorgen ervoor dat de Lean-kennis en het Lean-bewustzijn van al onze medewerkers wordt vergroot – van het kantoorpersoneel tot de productiemedewerkers.”

Lean in de hele organisatie

Waar veel organisaties Lean nog als top down-methode zien, kiest Aebi Schmidt er dus juist voor om het in de hele organisatie in te zetten. Leferink: “De groepsleiders en medewerkers van logistiek en assemblage (in totaal twintig mensen) heeft Symbol bijvoorbeeld op Yellow Belt-niveau getraind. Heel erg leuk, want zij signaleren nu verbeteringen op de werkvloer. We plukken de vruchten bijvoorbeeld met het Andon-systeem, een (visueel) signaleringssysteem waarbij medewerkers problemen of storingen binnen ons productieproces aangeven die vervolgens ook meteen worden geregistreerd.”

Green Belts: een stroeve start

Naast de Yellow Belt-training hebben dit jaar 11 Aebi Schmidt-medewerkers de Green Belt-training gevolgd en 7 een Green Belt ‘opfriscursus’. In totaal heeft het traject met Symbol 15 gecertificeerde Yellow Belts en 10 (theoretisch) gecertificeerde Green Belts opgeleverd. Van de 125 vaste medewerkers is nu 30 procent getraind en 17 procent gecertificeerd. “Voor de Green Belts had het traject wel een wat stroeve start”, zegt Leferink. “Wij dachten dat we goed hadden gecommuniceerd over wat de training inhoudt, hoeveel er op iemand af komt en wat er van iemand wordt verwacht. De Green Belts waren echter verrast over het aantal lesdagen en over de combinatie van theorie en projecten in de praktijk. Verderop in het traject groeide de interesse en herkenbaarheid van de lesstof en was men weer enthousiast.”

Een aanstekelijk effect

“De examens hebben we in overleg met Symbol (bewust) vrijblijvend gehouden”, vervolgt Leferink. “Ik denk dat dit de druk heeft verlaagd en de motivatie heeft verhoogd. Uiteindelijk gaat het erom dat het merendeel de stof begrijpt, kan toepassen en ook gemotiveerd is om het toe te passen. Een andere succesfactor was om de bijkomende projecten niet te verplichten. Parallel aan de training een project doen is krachtig, maar ook lastig. Het kost veel tijd, het project moet goed bij de training aansluiten en daarnaast moeten leidinggevenden ook hun verantwoordelijkheden kennen. Niet iedereen maak je om die redenen blij met een project, en wij vinden het veel effectiever én leuker om energie in de enthousiastelingen te steken. Dat heeft ook voor anderen weer een aanstekelijk effect.”

HR: een succesvol Lean-project

Een voorbeeld van een succesvol project is er een van HR. “Van juni tot en met december is het voor ons hoogseizoen. In die periode werken wij veel met uitzendkrachten, om de pieken op te kunnen vangen. Voorheen kwamen die uitzendkrachten op hun eerste werkdag onvoorbereid op locatie, en dat zorgde voor nogal wat uitdagingen op de werkvloer. We hebben nu een demoruimte ingericht waar uitzendkrachten vóór hun eerste werkdag al uitleg krijgen over wat hen te wachten staat. Ze leren bijvoorbeeld hoe enkele machines werken en hoe ze een werkbon moeten lezen. Symbol heeft ons geholpen met het kiezen van de juiste trainingsmethodes, onder meer TWI Job Instruction, zodat nieuwe medewerkers goed voorbereid aan de slag gaan. Een belangrijk neveneffect: dit project hield onze organisatie een spiegel voor. Sommige werkprocessen bleken helemaal niet zo duidelijk als wij dachten. Werk aan de winkel!”

Lean internationaal verder uitrollen

Een tip voor organisaties met soortgelijke vraagstukken heeft Leferink ook wel. “1) Je moet voordat je begint goed bedenken waar je staat in de Lean-ontwikkeling, en 2) je moet dit als organisatie écht willen, anders ebt alles zo weer weg. Gelukkig heeft Symbol ons hier goed in begeleid. Onze vervolgstap is om volgend jaar weer een serie trainingen op te starten én om samen met Symbol te kijken hoe we Fit For Tomorrow internationaal verder kunnen uitrollen. Ons ideaal is dat medewerkers waar ook ter wereld op gelijk niveau zijn opgeleid, zodat we nog beter kunnen samenwerken en we op het gebied van Lean overal dezelfde taal spreken.”