Waste walk

Lean onderscheidt drie typen variaties. Het elimineren van variatie en verspilling zijn een belangrijk uitgangspunt binnen Lean.

  • Muda (Afval, nutteloosheid, niet-waardetoevoegend, niet ineens goed)
  • Muri (Overbelasting, onmogelijkheden, buiten iemands macht of expertise)
  • Mura (Oneffenheden, onregelmatigheid of gebrek aan uniformiteit).

In de meeste Lean-programma’s is Muda de eerste M die wordt opgepakt, omdat deze makkelijker te identificeren is dan de andere twee. Het verminderen van Muda kan worden bereikt door activiteiten die geen waarde toevoegen te elimineren. Elke activiteit in een proces kan worden geclassificeerd als:

  1. Waardetoevoegend / Value Adding (VA) Klant is bereid hier voor te betalen.
  2. Niet-waardetoevoegend / Non-Value Adding (NVA) Klant is niet bereid hier voor te betalen.
  3. Noodzakelijk Noodzakelijk voor het proces.

waste walk, reduceren en elimineren van verspillingen

Een Value Adding activiteit moet voldoen aan de volgende eisen: de klant is bereid te betalen voor de activiteit, het moet de eerste keer correct worden uitgevoerd (First Time Right) en de actie moet het product of dienst op een bepaalde manier veranderen. Als aan één van deze criteria niet is voldaan, wordt de activiteit ingedeeld als een Non-Value Adding en dus als verspilling of ‘Muda’.

Vraag informatie of een offerte aan