Het Lean Green Belt certificeringsprogramma bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide elementen ontvangt u een deelcertificaat. Het volledige Lean Green Belt certificaat vereist een voldoende voor zowel het theoretische als het praktische deel.

De criteria voor examinering zijn door de LSSA bepaald en zijn voor elk van de Belt-levels beschreven in een skill set. Dit is een overzicht met elementen die u als deelnemer moet kennen en kunnen. Ook het niveau waarop de elementen moeten kunnen worden toegepast, zijn benoemd.

Download de skill set:

green belt cert

Deel I – Theorie-examen

De voorwaarden voor het Lean Green Belt theorie-examen zijn als volgt:

 • U kunt boeken en training hand-outs gebruiken tijdens het examen
  (max. 2 boeken. Oefenboek is niet toegestaan. Digitale boeken of pdf zijn niet toegestaan).
 • U mag gebruik maken van een rekenmachine.
 • Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen.
 • U heeft een voldoende indien meer dan 63% van de vragen goed is beantwoord.
 • Examenduur: 120 minuten.
 • Identificatie is verplicht.

Nu inschrijven

Deel II – Praktijkexamen

De voorwaarden voor het Lean Green Belt praktijkexamen zijn als volgt:

 • Per persoon moet één groot Kaizen of Lean-project worden ingediend. (Een 5S implementatie of een klein Kaizen project is niet voldoende).
 • Het project dient binnen drie jaar na het theoretische examen ingediend te worden.
 • Elk project heeft een financiële impact van minimaal € 10.000,- op jaarbasis.
 • Het project moet de VSM of DMAIC roadmap volgen (Circa 25 powerpoint slides).
 • Projecten zijn afgetekend door de Champion en/of Financial controller. Zij verklaren daarmee dat het project professioneel is uitgevoerd en verbeteringen geborgd zijn.
 • De taal van het ingeleverde project is Engels, Nederlands of Duits.

Nu indienen