Lean Six Sigma Green Belt Certificering

Het Lean Six Sigma Green Belt certificeringsprogramma bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide elementen ontvangt u een deelcertificaat. Het volledige Lean Six Sigma Green Belt certificaat vereist een voldoende voor zowel het theoretische als het praktische deel.

Examen criteria

De criteria voor examinering zijn door de LSSA bepaald en zijn voor elk van de Belt-levels beschreven in een skill set. Dit is een overzicht met alle Lean Six Sigma elementen die u als Green Belt moet kennen en kunnen. Ook het niveau waarop de elementen moeten kunnen worden toegepast, zijn benoemd.

Deel I – Theorie-examen

De voorwaarden voor het Lean Six Sigma Green Belt theorie-examen zijn als volgt:

 • U kunt boeken en training hand-outs gebruiken tijdens het examen
  (max. 2 boeken. Oefenboek is niet toegestaan. Digitale boeken of pdf zijn niet toegestaan).
 • U mag gebruik maken van een rekenmachine en een laptop met Minitab.
 • Het examen bestaat uit 60 multiple choice vragen.
 • U heeft een voldoende indien meer dan 63% van de vragen goed is beantwoord.
 • Examenduur: 180 minuten.
 • Identificatie is verplicht.
Nu inschrijven

Deel II – Praktijkexamen

De voorwaarden voor het Lean Six Sigma Green Belt praktijkexamen zijn als volgt:

 • Per persoon moet één Lean Six Sigma project worden ingediend op CIMM Level IV niveau (of hoger).
 • Het project dient binnen drie jaar na het theoretische examen ingediend te worden.
 • Het project heeft een financiële impact van minimaal € 20.000,- op jaarbasis.
 • Het project moet de DMAIC roadmap volgen (Circa 25 powerpoint slides).
 • Projecten zijn afgetekend door de Champion en/of Financial controller. Zij verklaren daarmee dat het project professioneel is uitgevoerd en verbeteringen geborgd zijn.
 • De taal van het ingeleverde project is Engels, Nederlands of Duits.
 • Je kunt je uitsluitend aanmelden indien je je theorielessen bij Symbol hebt gevolgd. Als dat niet het geval is dan kun je het beste naar www.lssa.eu gaan om je aan te melden.
Nu indienen