De nieuwe FMEA-norm is een feit: dit verandert er voor jouw organisatie

Er is belangrijk nieuws uit FMEA-land. De afgelopen tijd is er door een aantal gerenommeerde bedrijven in Duitsland en de Verenigde Staten proefgedraaid en nu is de kogel door de kerk: de nieuwe gezamenlijke FMEA-norm van het Amerikaans AIAG en het Duitse VDA is een feit. De grootste winst voor jouw organisatie is natuurlijk dat al jullie klanten voortaan bediend kunnen worden met hetzelfde FMEA-formulier, dat volgens uniforme regels is opgesteld. Maar er verandert nog veel meer. Ben jij er klaar voor om FMEA’s te maken volgens deze nieuwe standaard? Wat er precies verandert én wat dit voor jou betekent, dat lees je in deze blog.

Contact

Hulp nodig bij implementatie van de FMEA richtlijnen? Onze experts hebben jarenlange ervaring binnen de automotive sector en andere sectoren. Op basis van strategie, competentie en realiseren realiseren we blijvende impact, ook binnen jouw organisatie. Meer weten?


  Verandering 1: de 7-staps methode inclusief Planning & Preparation

  De nieuwe richtlijn verschilt van de oude richtlijn op een paar belangrijke punten. De eerste in het oog springende verandering is dat voor het opstellen van een FMEA heel nadrukkelijk gebruik wordt van een zogeheten 7-staps methode. De zeven stappen zorgen voor een meer gestructureerde, maar ook een effectievere en efficiëntere aanpak van FMEA binnen je multidisciplinaire team. En vooral de eerste stap die de richtlijn noemt is opvallend: Planning & Preparation. Het feit dat dit als eerste stap wordt benoemd – én dat ook wordt aangegeven wat het belang van die stap is – is een grote stap voorwaarts. Nog steeds willen veel organisaties vanuit het niets met een FMEA beginnen, terwijl de planning en voorbereiding juist van essentieel belang is. Met de nieuwe richtlijn wordt dit getackeld – maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden.

   

  Verandering 2: de vijf T’s, base line FMEA’s en rollen

  In aanvulling op die planning en voorbereiding besteedt de richtlijn ook aandacht aan hóe je dit moet doen. Zo worden in de richtlijn vijf T’s gelanceerd: InTent, Timing, Team, Tasks en Tools. Vervolgens stuurt de nieuwe richtlijn op het werken met zogeheten foundation FMEA’s. Dit houdt in dat je een basis FMEA opstelt voor een bepaalde familie van producten. Deze houd je up-to-date door hier doorlopend de laatste wijzigingen (ook wel: lessons learned) in door te voeren. Start je dan met een nieuwe FMEA binnen deze product familie, dan neem je de foundation FMEA als startpunt. Ook gaat de nieuwe richtlijn in op de rollen die verschillende mensen binnen jouw organisatie moeten spelen om gemakkelijker betere FMEA’s te kunnen maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende rollen, namelijk het management, de technical lead, de facilitator en de teamleden. Bij al deze rollen geeft de nieuwe richtlijn ‘tips & tricks’, bijvoorbeeld over hoe het management voor de juiste randvoorwaarden kan zorgen.

   

  Verandering 3: het verdwijnen van de RPN

  Ook verdwijnt de RPN (Risk Priority Number) als beoordelingscriterium voor de risico’s. Om de risico’s ten opzichte van elkaar te kunnen wegen werd voorheen gebruik gemaakt van drie criteria: Severity (de ernst), Occurence (de kans dat de fout optreedt) en Detection (de mogelijkheid tot ontdekking van de fout). De waardering van die drie werd met elkaar vermenigvuldigd tot een getal tussen 1 en 1000 – hoe hoger het getal, hoe hoger het risico. Deze methode kende nadelen, onder meer dat alle drie de getallen even zwaar mee wogen. De industrie – jouw klantenbestand dus – hecht echter meer waarde aan het voorkomen van problemen (Occurence) dan aan het opsporen van problemen (Detection). Immers, op moment dat een fout ontdekt wordt, zit er al heel veel waarde in het product. Dit heeft een hogere kostprijs van het product als resultaat, aangezien die fout aangepast moet worden. In de nieuwe richtlijn wordt gehoor gegeven aan de vraag vanuit de industrie om meer waarde te hechten aan een lage Occurrence dan aan een goede Detection. Hoe? Door het toevoegen van een vierde tabel: Action Priority. Uit deze tabel rolt…

  • H: een hoge prioriteit (er móet iets gebeuren of je moet verantwoorden waarom je ervoor kiest om er niets aan te doen),
  • M: een medium prioriteit (bij voorkeur onderneem je actie, maar kies je ervoor om er niets aan te doen dan bepaal jij zelf of je hier een verantwoording voor schrijft) of
  • L: een lage prioriteit (er mag actie ondernomen, maar de keuze is aan jou).

   

  Verandering 4: een aangepast FMEA-formulier

  Hierop volgend zijn ook de waarderingstabellen voor Severty, Occurence en Detection aangepast. Concreet: de interpretatie van een aantal begrippen is veranderd, net als de indeling van het FMEA-formulier. Daarin schuilt ook meteen een nadeel, want het formulier gaat van ongeveer twintig naar meer dan dertig kolommen. Dat maakt het er niet eenvoudiger op, vooral wanneer je FMEA’s met Excel maakt.

  FMEA in Excel

  Een tip tussendoor: maakt jouw organisatie ook gebruik van Excel in plaats van speciale software voor het uitvoeren van FMEA’s? Symbol is druk bezig om een praktische aanpak te vinden voor iedereen die graag in Excel wil blijven werken en niet de overstap naar software wil maken. Neem gerust contact op, zodat wij samen met jou aan een oplossing kunnen werken.

   

  Verandering 5: FMEA-MSR

  Tot slot is naast de Design-FMEA en de Proces-FMEA nu ook de FMEA-MSR in de richtlijn beschreven. MSR staat hierbij voor Monitoring and System Response. In de FMEA wordt nu ook gekeken naar de wijze waarop het systeem (de auto) omgaat met de potentiële fouten die in de DFMEA zijn benoemd en de mate waarin deze fouten tijdig kunnen worden opgemerkt. De FMEA MSR is een belangrijke aanvulling op de richtlijn voor functionele veiligheid: ISO 26262.

  De nieuwe FMEA-norm: verdiep jij je er wel of niet verder in?

  Je leest het: er verandert veel. Heel veel. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je verder niet in deze veranderingen te verdiepen – voldoen aan de AIAG-VDA FMEA-norm is niet verplicht, de IATF16949-richtlijn schrijft dit niet specifiek voor. Maar je er niet in verdiepen is onverstandig. Je klanten verwachten dat je de nieuwe richtlijn implementeert, en zo moet je er via de customer specific requirements toch aan voldoen. Het is dan ook van essentieel belang dat je de nieuwe richtlijn goed kent, want vroeg of laat word je ermee geconfronteerd.

  Deze blog is geschreven door FMEA-specialist Nicole Mak, eigenaar van smartFMEA en ervaren trainer bij Symbol. 

  Share This