Christenhusz: ISO9001 Doe het voor je organisatie!

Christenhusz is gecertificeerd volgens de nieuwe norm ISO9001:2015. Dit maakte een einde aan tijdrovend zoekwerk en een onbeheerst proces. Waar Christenhusz voorheen misschien wel zeven keer per dag werd gebeld door klanten met de vraag waar de producten blijven, belt er nu niemand meer. De levertijden worden gehaald!

Christenhusz is een metaalgieterij, gespecialiseerd in aluminium, brons, aluminiumbrons en messing gietwerk. Het bedrijf produceert zandgietwerk zowel hand- als machinaal gevormd, in diverse series en materialen. Met vader en zoon Pelle aan het roer, mevrouw Pelle voor de kantoorzaken en met 7 werknemers in de productie zijn de lijntjes in de organisatie kort en staat de klantwens voorop.

“Onze productkwaliteit was al goed; we konden juist verbeteren in het proces!”

Rick Pelle, 30 jaar, is na zijn studie ‘Management, Economie & Recht’ en een aantal jaren werkervaring sinds 3 jaar mede-eigenaar van het familiebedrijf Christenhusz, opgericht door zijn vader. Rick kent alle ins en outs van de organisatie maar zijn focus lag de laatste jaren met name op het kwaliteitsbeleid en de uitvoering hiervan.

Rick: “Ik was al inhoud aan het geven aan ons kwaliteitsbeleid en mijn wens was om een ISO gecertificeerde organisatie te worden. Doordat een grote klant van ons deze certificering eiste, is het hele verhaal in een stroomversnelling gekomen. We zochten een adviesbureau in de buurt. De website van Symbol bood voldoende hou-vast. Ik zou Symbol zeker adviseren bij collega-ondernemers. Niet alleen vanwege de kennis, maar juist ook om de praktische benadering. Deze was voor ons enorm belangrijk!”

De organisatie beter structureren? Pak dan de ISO-certificering gelijk mee!
De Symbol consultant voegt toe: “Het project bij Christenhusz laat zien dat ook kleine organisaties ISO9001:2015 gecertificeerd kunnen worden zonder dat er veel papierwerk aan te pas komt. Vaak is er al behoefte om de organisatie beter te structureren. Als je dat zodanig doet dat je aan de ISO norm voldoet, kun je twee vliegen in één klap slaan!”

 

Verbeteren kwaliteit door ISO9001:2015 certificering

Rick: “We hebben in de oriëntatiefase op internet gezocht wat een certificering nu eigenlijk inhoudt. Ook hebben we bij collega-gieterijen informatie ingewonnen. We zijn tot de conclusie gekomen dat we een externe partij nodig zouden hebben om dit traject succesvol te kunnen doorlopen en af te ronden. Een gieterij uit Oldenzaal wees ons op een bepaalde website. Via deze site zijn we bij Symbol terecht gekomen.

Na eerst eind vorig jaar een plan te hebben gemaakt, zijn we begin dit jaar echt van start gegaan. Als eerste hebben we een analyse van de organisatie gemaakt.”

 

Reductie zoekkosten én verhoging leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid

“We bleken hoge zoekkosten te hebben. Dit werd veroorzaakt door het feit dat geen enkel proces inzichtelijk was. Klanten brengen bij ons modellen onder. Organisatorisch was hier geen vaste structuur voor. Ook hebben we de uitvoerende processen niet in kaart. Met name deze processen hebben we nu gemonitord en inzichtelijk gemaakt.

Dit heeft geleid tot een enorme besparing op zoekkosten en tot een veel hogere klanttevredenheid. We weten nu wanneer wat klaar is. Voorheen moesten we door een map bladeren om de order te vinden en iets van een status. Eigenlijk werd de klant die het hardst klaagde het eerst geholpen.

De leverbetrouwbaarheid, klanttevredenheid en responstijd op aanvragen worden nu gemeten. We zijn eerst een tijdje gaan meten om tot een 0-meting te komen. We zaten toen op een leverbetrouwbaarheid van zo’n 89 à 90%. Aan de hand hiervan konden we een doelstelling formuleren. Binnen een jaar wilden we op een leverbetrouwbaarheid van 95% zitten. Dat wordt nu ook daadwerkelijk gehaald. Dus die lat gaan we voor komend jaar nog weer een stukje hoger leggen.”

 

Meer grip op de processtappen

“We hebben nog een paar processen uitbesteed, maar we doen steeds meer ‘in house’. Zo beschikken we sinds kort over apparatuur om een monster, aangeleverd door een klant, te analyseren op de chemische samenstelling van het materiaal, waarmee we de certificaten zelf kunnen maken. Voor de certificaten besteden we alleen de mechanische analyses nog uit. Dit is echter zo gepland, dat het zo weinig mogelijk risico met zich meebrengt voor de leverbetrouwbaarheid. Maar ook dit deel willen we in de toekomst zelf gaan doen zodat we niet meer afhankelijk zijn van een externe partij en zo nog meer grip hebben op ons proces en dus de levertijden.”

 

Rust en orde op de werkvloer

“Uiteindelijk heeft de nieuw ontstane structuur gezorgd voor veel rust op de werkvloer. Waar ik voorheen de medewerkers meerdere keren per dag moest aansturen en vragen moest beantwoorden, zie ik ze nu nog alleen in de pauzes. Ze weten nu hoe ze moeten werken. De losse eindjes zijn afgedekt door procedures en voorschriften. Ze weten bijvoorbeeld welke order prioriteit heeft en ze hoeven niet meer te zoeken naar bijvoorbeeld gereedschappen en de klantmodellen. Deze klantmodellen zijn nu gestructureerd opgeborgen in de modellenruimte.

Over het algemeen was de reactie van het personeel positief. Er was aanvankelijk een lichte weerstand omdat de kwaliteit van het product niet perse beter zou worden. Maar de kwaliteit van het proces wordt wél beter. En dat heeft enorme voordelen voor kosten, hulpmiddelen en mensen. We hebben een register aangemaakt voor afkeur. Hierin beschrijven we de reden van afkeur. In het verleden maakten we wel eens twee keer dezelfde fout. Dat kan hierdoor nu niet meer.”

 

Implementatie ISO9001:2015: Doe het voor je eigen organisatie!

“Het is wel veel werk geweest, wat ik misschien wat heb onderschat. Achteraf had ik wat meer werk moeten afstaan. Bepaalde werkzaamheden had ik aan collega’s over kunnen laten. Met name de inrichting van het modellenhok. Kleine organisatorische zaken buiten de productie komen al snel bij ons als eigenaren terecht.

Ik zou aan andere organisaties die ook de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem als ISO9001:2015 overwegen, willen zeggen: ‘Doe het voor jezelf, niet voor de norm!’ Het moet voor de organisatie een verbetering zijn. Je moet het niet doen omdat het toevallig zo in de norm staat. Wij hebben het redelijk basic gehouden. In de toekomst zouden we op bepaalde aspecten dieper in kunnen gaan. Bijvoorbeeld vastleggen van productiemethoden voor moeilijke producten die nu gemaakt worden op basis van ervaring. We zijn dus al wel begonnen met verdere verbeteringen, zoals de invoering van het NCR (afkeur)register.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op hoogte van nieuwste trainingen & het laatste nieuws over de verschillende sectoren. De berichten zijn geschreven door ervaren consultants in het vakgebied. Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!