Een nieuwe stimulans voor het onderwerp FMEA

Symbol verzorgt met succes FMEA-training voor multidisciplinaire teams van Alfen. Met transformatorstations, energieopslagsystemen, laadpalen voor elektrische auto’s en een diversiteit aan andere producten en diensten is Alfen het middelpunt en de verbindende factor in het elektriciteitsnet. 

Met haar brede scala aan in-house ontwikkelde producten werkt het bedrijf aan het elektriciteitsnet van de toekomst: betrouwbaar, duurzaam en innovatief. Al een paar jaar begeleidt Symbol Alfen op het gebied van FMEA. In 2020 ontstond de vraag naar een FMEA-training. Gegeven door Symbol, uiteraard.

Die vraag is niet zomaar ontstaan. Manager QHSE bij Alfen, Hans Nagtegaal vertelt: “We wilden een verdere borging van de initiatieven die Nicole Mak, FMEA-specialist bij Symbol, een paar jaar geleden samen met ons heeft ingezet. Onze organisatie is de laatste jaren snel gegroeid, en door die groei zijn de initiatieven een beetje in de vergetelheid geraakt. We wilden het nu weer borgen in de organisatie, er proceseigenaren aan toeschrijven en nieuwe medewerkers op de hoogte brengen. Het doel was dus om Alfen-breed een nieuwe stimulans geven aan het onderwerp FMEA.”

 

Niet alleen de eigen straat schoonvegen

De Alfen-organisatie bestaat uit drie business units – Alfen Charging Equipment voor elektrische voertuigen, Smart Grids Solutions en Energy Storage Solutions – waarvan de eerste twee inmiddels de tweedaagse FMEA-training hebben voltooid. “Dat is multidisciplinair gebeurd, wat betekent dat iedereen die te maken heeft met design-FMEA’s of proces-FMEA’s is aangesloten – van productontwikkelaars tot test-engineers en mensen van service. Iedereen kon vanuit zijn of haar eigen expertise een bijdrage leveren”, vertelt Nagtegaal. “Dat was een bewuste keuze, want daardoor zijn deze twee units nu als multidisciplinair team inzetbaar. En dat geeft natuurlijk het beste resultaat.” Nicole Mak voegt toe: “Design en proces hebben veel met elkaar te maken – het zijn geen eilandjes, zoals bij sommige organisaties nog wel eens wordt gedacht. Het is daarom belangrijk dat de twee afdelingen niet alleen hun eigen straat schoonvegen, maar juist samenwerken. Dát zorgt, zoals Hans al zegt, voor een overall optimalisatie.”

 

De waarde van multidisciplinair samenwerken

Mak vertelt verder: “Om een heel concreet voorbeeld te geven: tijdens een design-FMEA-sessie na één van de trainingen spraken we over de IP-waarden van een laadpaal – de mate waarin het product waterdicht is. Er zat ook iemand van service bij deze sessie, en hij vertelde dat er in het verleden storingen zijn geweest die veroorzaakt werden door een naaktslak op de printplaat. Daar hadden de designers nog nooit over gehoord. Zo zie je maar wat de waarde van multidisciplinair samenwerken kan zijn: mensen zien allemaal vanuit hun eigen expertise de risico’s, maar ook de kansen. Dat komt een product altijd ten goede.”

 

Actief de theorie ondergaan

Nagtegaal heeft van de deelnemers alleen maar positieve reacties gehoord. “De training is bijzonder goed ontvangen. Dat zit met name in de interactieve manier van kennis overdragen die voor Symbol zo gewoon is. Als je actief de theorie ondergaat, aan de hand van opdrachten en oefeningen, beklijft het beter. Ik heb in het verleden de nodige trainingen georganiseerd, ook bij vorige werkgevers, en naderhand is er altijd wel wat feedback of kritiek. Bij deze trainingen was dat er niet. En dat ondanks de uitdagingen in verband met de coronamaatregelen. Door hybride te trainen was iedereen voldoende betrokken.”

 

FMEA inpassen in een eigen manier van werken

Ook Mak heeft de trainingen als positief ervaren. “Het waren twee groepen met goed opgeleide en ook ervaren professionals. De gesprekken die dan ontstaan verhogen enorm de waarde van de training. Ik kon dingen uitleggen en toelichten die spelen bij de mensen, die ze zelf hebben ervaren. Daardoor gaat het meer leven. Belangrijk, want de FMEA is een van oorsprong automotive-norm die veel ruimte laat voor eigen invulling. De norm is dus een goede handleiding die je naar je eigen cultuur en naar de aard van je eigen bedrijf moet interpreteren en gebruiken. Door de norm in basis te volgen zorg je ervoor dat iedereen die het ziet, weet: dít is een echte FMEA. Daarmee wordt de kans op discussie, bijvoorbeeld met klanten, geminimaliseerd. Maar je moet de norm ook niet te letterlijk nemen en vooral inpassen in je manier van werken. En daar is echt training voor nodig.”

 

Altijd nét iets beter zijn dan klanten verwachten

Het doel van de trainingen was zoals gezegd een nieuwe stimulans geven aan de FMEA’s. En die stimulans is er zeker gekomen. Mak: “Ik merk dat mensen nu to the point met de inhoud bezig zijn. Ze hebben geen vragen of opmerkingen meer over de FMEA-methodiek. Dat zorgt voor effectiviteit in de uitvoering.” Nagtegaal vult aan: “Voor nieuwe producten wordt de opgedane kennis nu al gebruikt, en in 2021 worden ook alle bestaande FMEA’s geüpdatet. We zorgen er dus voor dat het onderwerp FMEA niet weer in de vergetelheid raakt. Mijn team gaat nu ook jaarlijks het gesprek aan over alle FMEA’s. Zijn er significante wijzigingen, dan worden die proactief doorgevoerd. Het moeten dynamische FMEA’s worden – stuk voor stuk. Hoe meer we boven op de risico’s en kansen zitten, hoe sneller we beheersmaatregelen kunnen inzetten en hoe beter we aan de verwachtingen van onze klanten kunnen voldoen. Sterker nog: dan kunnen we verwachtingen overtreffen en dus altijd nét iets beter zijn dan onze klanten verwachten. En dat is wat we willen.”

 

Van een theoretisch concept iets bedrijfspecifiek maken

Om dat te (blijven) bereiken, moet de kennis bij de verschillende multidisciplinaire teams altijd op peil zijn. “Is het niet meer op peil, of worden er nieuwe mensen aangenomen, dan initiëren we herhalingstrainingen. En dat doen we dan natuurlijk ook weer met Symbol”, zegt Nagtegaal. “De kennis en kunde van Symbol waardeer ik erg. We krijgen van hen de juiste ondersteuning om ook écht dat stapje voor te kunnen zijn op onze klanten. En dat doen ze op zo’n manier dat het niet warrig en wollig is – waar een onderwerp als FMEA zich wel voor leent – maar praktisch toepasbaar. Van een theoretisch concept iets bedrijfspecifiek maken: dát is de toegevoegde waarde van Symbol.”

Meer weten over FMEA of over onze andere diensten?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel 053 – 20 30 240. We helpen je graag!