Webasto: afscheid van de waan van de dag

In 2012 is Webasto gestart met het bereiken van een nog hoger kwaliteitsniveau door een cultuuromslag te realiseren en een verdiepingsslag te maken in het toepassen van ISO/TS 16949 technieken.

Webasto in Kampen is een 100 % dochter van het Duitse Webasto AG, die als marktleider actief is in 43 landen en zich richt op de ontwikkeling, productie, verkoop en services van open daken, airco- en verwarmingsproducten voor de automotive- en de nautische markt.

Werkwijze

Symbol startte in 2012 met een specifiek voor Webasto samengesteld traject waarbij de huidige situatie als uitgangspunt is genomen. Deze huidige situatie is door Symbol samen met de directie van Webasto in kaart gebracht aan de hand van het 7S-model van McKinsey. Vervolgens zijn de doelen voor het traject vastgesteld:

  • een cultuuromslag realiseren: van reactief naar proactief handelen,
  • het kwaliteitsbewustzijn vergroten,
  • een verdiepingsslag maken in de toepassing van de ISO/TS 16949 technieken.

Symbol besteedde tijdens trainings- en coachingssessies aandacht aan de inhoud en de toepassing van de ISO/TS 16949 technieken, hiërarchisch en persoonlijk leiderschap en competentieontwikkeling. Symbol heeft daarbij de medewerkers van Webasto leren kennen als betrokken, enthousiast en bereid om te veranderen.

De samenwerking tussen Symbol en Webasto is gebaseerd op een open dialoog, essentieel voor succesvolle verandering. De onderlinge verwachtingen worden continue uitgesproken, wat nu ook de basis vormt van de veranderende cultuur binnen Webasto. Medewerkers tonen ander gedrag, de onderlinge samenwerking is verbeterd en er wordt effectiever gecommuniceerd.

Resultaat

Op dit moment is er sprake van een heldere structuur, met een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er is voldoende ruimte om de technieken van ISO/TS 16949 systematisch en gestructureerd toe te passen. De organisatie geeft medewerkers de ruimte om ander gedrag te vertonen. De waan van de dag is ingeruild voor een organisatiecultuur en -structuur, waardoor de processen beter worden beheerst.

Dennis van Dort, de Director R&D en Technical Services van Webasto Product International NL ervaart de samenwerking tussen Symbol en Webasto als: “Een open relatie met een vakbekwame, kritische, no nonsens partner, die ons de spiegel voorhoudt en helpt bij het verbeteren van onze werkwijzen op alle niveaus binnen de organisatie. Dit doen zij door ons continue uit te dagen ons handelen vanuit het ISO/TS 16949 gedachtengoed tegen het licht te houden en te komen tot gedragsverandering en dit te verankeren in ons denken en doen”.