Selecteer een pagina

SPC – Statistical Process Control

SPC omvat het gebruik van statistische technieken voor het meten en analyseren van variaties in processen.
2 dagen
HBO / HBO+
Andere info

SPC omvat het gebruik van statistische technieken voor het meten en analyseren van variaties in processen. Het doel van SPC is om op een eenvoudige wijze de stabiliteit en de capabiliteit van een proces te meten. Hierdoor kunnen er gepaste maatregelen genomen worden om het proces te verbeteren en te beheersen. SPC helpt ons om naar ‘de stem van het proces’ te luisteren.

Wat is de inhoud van de Statistical Process Control training?

In deze training worden onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Geschiedenis en filosofie van SPC
 • Verschillende type data en datacollectie
 • Belangrijkste typen verdelingen (Normal, Poisson, Binomiaal)
 • Verschil tussen ‘Common cause’ en ‘Special cause’ variatie
 • Verschil tussen ‘Process capability’ en ‘Process performance’
 • Verschil tussen specificatiegrenzen en regelgrenzen
 • Behandeling van definities en gebruikte symbolen
 • Behandeling van de meest toegepaste control charts voor ‘Contionue Data’ (Individual–X; I–MR–Chart en Xbar–R Chart) en voor ‘Attributieve Data’ (np–Chart; p–Chart; c–Chart; u–Chart)
 • Interpretatie van control charts
 • De verschillende soorten van ‘Out of Control’ regels
 • Rol van control charts in verbeterprogramma’s
 • Het invoeren van SPC in de organisatie en het overbrengen van SPC naar de werkvloer

Voor wie

Iedereen die nauw betrokken is bij het opzetten en invoeren van SPC op de werkvloer waaronder leidinggevenden, engineers en kwaliteitsfunctionarissen.

Doelstelling

Na deze training bent u in staat om de meest toegepaste control charts te ontwerpen, de uitkomsten van regelkaarten te interpreteren en te beslissen of een proces zich ‘In–control’ of ‘Out–of–control’ bevindt.

Niveau

HBO / HBO+

Duur

2 dagen

Uw investering

Neem contact met ons op voor de prijs van deze training.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Andere trainingen en diensten

The Lean Experience

Lean Experience Center

Door een interactief programma krijgen de deelnemers inzicht in de basisbegrippen van Lean.

Meer informatie

Lean Yellow Belt

Yellow Belt Training

Onnodige complexiteit in organisaties leidt vaak tot verspilling.

Meer informatie

Lean Green Belt

Lean Green Belt

Lean Green Belts zijn de kartrekkers en projectleiders van verbeterprojecten.

Meer informatie