Working In The Automotive Industry

Deze 4-daagse training is zowel gericht op afgestudeerden met geen of weinig ervaring binnen de automotive branche als op medewerkers die hun kennis willen verbreden binnen de Automotive branche.
4 dagen
MBO+ / HBO
ECQA
Studiebelasting: 64 uur

De veranderingen binnen de automotive branche gaan sneller dan ooit tevoren. Werken in de automotive branche vraagt een specifieke kennis die afwijkt van alle andere industrieën. Het garanderen van kwaliteit vormt een toenemende uitdaging. Door concurrentie is er een permanente druk op de kosten, in een massamarkt die in toenemende mate wordt geconfronteerd met de kritische factor ‘veiligheid’ in de mechatronische systemen en subsystemen.

Voor wie
Deze 4-daagse training is zowel gericht op afgestudeerden met geen of weinig ervaring binnen de automotive branche als op medewerkers die hun kennis willen verbreden binnen de Automotive branche.

Doelstelling
Doel van deze training is om deelnemers voor te bereiden bij hun eerste stappen in de Automotive branche als medewerker binnen de automotive en om medewerkers die binnen een automotivebedrijf werkzaam zijn op bijvoorbeeld één specifiek gebied het bredere kader van de automotive te laten begrijpen. Dit wordt bereikt door hen de basiskennis en vereiste vaardigheden te leren die nodig zijn in de moderne automotive development en productieprocessen. De training is tot stand gekomen door onderzoek onder grote automotive organisaties, waaruit bleek dat startende engineers in de branche de specifieke Automotive kennis vaak ontberen.

De training omvat 4 onderdelen:

  1. Introductie van de Automotive branche
  2. Product- en procesontwikkeling
  3. Productie
  4. Continu verbeteren

 

Materiaal
De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau
MBO+/HBO

Duur
De opleiding omvat 4 dagen. Deze vinden plaats in een periode van 4 weken (één dag per week).

Examen
De training kan worden afgesloten met een examen (niet bij de prijs inbegrepen). Het volgen van alle trainingsdagen en het succesvol afsluiten van het examen leidt tot het internationaal erkende certificaat Automotive Engineer van ECQA. Indien het examen niet wordt gehaald, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Inhoud van training
Hieronder vindt u een overzicht van de tools en onderwerpen die worden behandeld tijdens de training

1. Introductie van de Automotive branche
Onderdeel 1 omvat een introductie van de branche, wat betreft ontstaansgeschiedenis, branche-ontwikkeling en toekomst, de automotive keten en de belangrijkste terminologie en uitdagingen. De karakteristieken van de sector komen aan bod, met name de toeleveringsstructuur, producten en introducties en in relatie tot het belang van focus op de klant. Typische Automotive Engineer functies zullen worden behandeld om deelnemers te helpen te orienteren op specifieke interesses.

Een ander belangrijk element in dit onderdeel is een introductie van de meest belangrijke wettelijke documenten, wet- en regelgeving en standaarden die relevant zijn voor de sector. Het onderdeel eindigt met het belang en de noodzaak van het hebben van processen en van procesmatig denken in de branche. De toenemende dominantie van mechatronische subsystemen in moderne voertuigen impliceert belangrijke multidisciplinaire uitdagingen in engineering organisaties en processen.

2. Product- en procesontwikkeling
Het tweede deel focust op specifieke engineering aspecten van product- en procesontwikkeling in de Automotive branche. Het deel start met een uitleg van de productlevenscyclus (product life cycle) en duurzaamheid. Er wordt nader ingegaan op de ontwikkelingsfase van een product door het productontwikkelingsproces (APQP) en de bijbehorende activiteiten te bespreken.

System engineering wordt uitgelegd vanwege zijn specifieke belangrijkheid in moderne voertuigen waar functies op systeemniveau worden geïmplementeerd door verschillende samenwerkende subsystemen zoals software, mechanica en electronica. ‘Functional safety’, een veilig gedrag van de subsystemen in geval van falen, wordt besproken in een module over risicomanagement. Deze module bevat ook een introductie FMEA (Failure Mode and Effect Analyses), hetgeen één van de belangrijkste methoden van risicomanagement is op beide niveaus, zowel product als proces, in de Automotive branche.

3. Productie
Dit derde onderdeel gaat over het automotive productieproces, waarbij de focus ligt op kwaliteitsgarantiestandaarden. Er wordt uitgelegd hoe de risico’s die geïdentificeerd zijn in de proces FMEA beheerst kunnen worden. De belangrijkste onderwerpen zijn de procescapabiliteit (CP en CpK) en de procescontrole (MSA) gebaseerd op statistische tools. Daarbij worden metingen, werkinstructies, opleiden van collega’s, ingrijpen in een proces dat niet onder controle is en rampenplannen besproken. Omdat toeleveranciers een belangrijke rol spelen in de automobielontwikkeling en in het productieproces, is het essentieel dat de kwaliteit van de toegeleverde producten is gegarandeerd. Voor mechanische onderdelen kan dit worden bereikt door tools als PPAP en EMBP te gebruiken.

Om de kwaliteit van systemen met ingebouwde software te garanderen, wordt het toetsingskader Automotive SPICE geïntroduceerd. Veranderingen die worden aangebracht tijdens de design of productiefase kunnen risico’s met zich meebrengen. Deze moeten worden geïdentificeerd, beoordeeld en goedgekeurd voordat ze worden geïmplementeerd. Bijhouden en registreren is een belangrijk onderdeel van het proces van productontwikkeling.

4. Continu verbeteren
Het vierde en laatste onderdeel gaat over continu verbeteren als een noodzakelijk onderdeel voor het succes van automotive development en het productieproces. De 8D Problem Solving methode, die bekend is binnen de industrie, wordt geïntroduceerd. Lean manufacturing is een systematische methode om verspillingen in een proces te identificeren en elimineren. Andere begrippen, zoals Kaizen, gestandaardiseerd werken, Kanban en ‘lessons learned’, worden besproken. Werken in een team vraagt om leiderschap. Werken in internationale en multidisciplinaire teams brengt nog meer uitdagingen met zich mee. Eén van de leerelementen gaat over kwaliteitsbewustzijn, leiderschap, culturele diversiteit en zijn invloed.

Incompany training

Deze training wordt uitsluitend incompany gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van:

  • theorieboek ‘Working in the automotive industry – Mindset, skill set and tool set’ (Nederlands- of Engelstalig)
  • oefenboek ‘Working in the automotive industry – exercise book (Engelstalig en binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar)
  • Nederlandstalige trainingsmanual met daarin alle presentaties
  • templates

Na afronding van de training ontvangen deelnemers een officieel certificaat van deelname

Trainingsmateriaal Automotive
Het trainingsmateriaal werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met grote Automotive OEM’s en toeleveranciers. Experts, opleiders en trainers met uitgebreide branchekennis en -ervaring zijn eveneens betrokken. Zij werden ondersteund door de European Certification and Qualification Association (ECQA) en Lean Six Sigma Academy (LSSA). Het materiaal omvat een manual met daarin alle presentaties, het theorieboek ‘Working in the Automotive Industry’ en het bijbehorende oefenboek. Het theorieboek is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar, het oefenboek vooralsnog in het Engels, maar binnenkort ook in het Nederlands.

 

Interesse? Vraag een offerte aan!

Laat je gegevens achter via onderstaand formulier en we nemen contact met je op!

Internationaal erkend certificaat

De training kan worden afgesloten met het examen ‘Automotive Engineer Practitioner’ (€ 150,-, niet bij de prijs inbegrepen). De deelnemer behaalt een certificaat als hij met goed gevolg het examen heeft afgelegd. Het Automotive Engineer Practitioner curriculum is gecertificeerd door de ECQA. Daarom is het certificaat internationaal erkend.

De ECQA is het meest succesvolle Europese platvorm op het gebied van standaardisatie, uniformiteit, certificering van vaardigheden en competenties voor functies binnen de huidige industrie. De ECQA biedt momenteel circa 30 professionele certificeringen en promoot curricula en trainingsmaterialen die ontwikkeld zijn door internationale consortia. Het aanbod van certificeringen en trainingen groeit gestaag.

Andere trainingen en diensten

Ervaar de industriële revolutie in het land van de rijzende zon en meld je aan voor de studiereis 'Japan 4.0'. Van 10 t/m 19 mei 2024.

Meer informatie

Process Mining

Visualiseren van processen

Dé analysetechniek waarmee de werkelijke processtroom in één oogopslag inzichtelijk wordt gemaakt.

Meer informatie

Verhogen van de test- en vaccinatiesnelheid door het toepassen van Lean-methodiek en technieken.

Meer informatie