Lean Black Belt Certificering

Het Lean Black Belt certificeringsprogramma bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide elementen ontvangt u een deelcertificaat. Het volledige Lean Black Belt certificaat vereist een voldoende voor zowel het theoretische als het praktische deel.

Examen criteria

De criteria voor examinering zijn door de LSSA bepaald en zijn voor elk van de Belt-levels beschreven in een skill set. Dit is een overzicht met elementen die u als deelnemer moet kennen en kunnen. Ook het niveau waarop de elementen moeten kunnen worden toegepast, zijn benoemd.

Lean Six Sigma Black Belt skill set

Deel I – Theorie-examen

De voorwaarden voor het Lean Black Belt theorie-examen zijn als volgt:

 • U kunt boeken en training hand-outs gebruiken tijdens het examen
  (max. 2 boeken. Oefenboek is niet toegestaan. Digitale boeken of pdf zijn niet toegestaan).
 • U mag gebruik maken van een rekenmachine.
 • Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen.
 • U heeft een voldoende indien meer dan 25 vragen (63%) goed is beantwoord.
 • Examenduur: 120 minuten.
 • Identificatie is verplicht.
Nu inschrijven

Deel II – Praktijkexamen

De voorwaarden voor het Lean Black Belt praktijkexamen zijn als volgt:

 • Per persoon moeten twee Lean projecten worden ingediend op CIMM-niveau III of hoger.
 • De projecten hebben een significante impact op de organisatie. Dit betekent bijvoorbeeld een financiële impact van minimaal € 50.000,- op jaarbasis of een relevante CTQ is flink verbeterd (bijvoorbeeld de doorlooptijd). Een 5S implementatie of een klein Kaizen project is niet voldoende.
 • De projecten moeten de DMAIC roadmap volgen.
 • Projecten zijn afgetekend door de Champion en/of Financial controller. Zij verklaren daarmee dat het project professioneel is uitgevoerd en verbeteringen geborgd zijn.
 • De taal van het ingeleverde project is Engels of Nederlands.
 • Ieder ingediend project heeft slechts één Project Manager
 • De projecten dienen binnen drie jaar na het behalen van het theoretische examen ingediend te worden.

Het project zal worden beoordeeld door Master Black Belts die zijn toegewezen door de LSSA. We adviseren om het project alvorens het in te dienen te laten controleren door een interne Lean Black Belt of Master Black Belt. Het resultaat van de praktische beoordeling zal zijn voldoende (geslaagd) of onvoldoende (gezakt). Er wordt geen score gegeven. In het geval van een onvoldoende zal een korte feedback gegeven worden ten aanzien van criteria die als ‘ontbrekend’ of ‘incorrect’ worden beschouwd. Vervolgens kan het project eenmalig opnieuw ingediend worden.

Je kunt je uitsluitend aanmelden indien je je theorielessen bij Symbol hebt gevolgd. Als dat niet het geval is dan kun je het beste naar www.lssa.eu gaan om je aan te melden.

Nu indienen