Het Lean Yellow Belt certificeringsprogramma bestaat uit een theoretisch examen.

Theorie-examen

De voorwaarden voor het Lean Yellow Belt theorie-examen zijn als volgt:

  • U kunt boeken en training hand-outs gebruiken tijdens het examen
    (max. 2 boeken. Oefenboek is niet toegestaan. Digitale boeken of pdf zijn niet toegestaan).
  • U mag gebruikmaken van een rekenmachine.
  • Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen.
  • U heeft een voldoende indien meer dan 63% van de vragen goed is beantwoord.
  • Examenduur: 60 minuten.
  • Identificatie is verplicht. 

Nu inschrijven