5 Tips voor beter borgen van Continu Verbeteren!

Continu verbeteren? Lees hier 5 tips om je verbeteringen beter te borgen.

Tip 1: Focus op verbeteringen die tijd besparen

Dit ervaren medewerkers namelijk zelf en dat motiveert. Efficiënter werken levert uiteindelijk ook een financiële besparing op. Zet je direct in op kostenreductie, dan is dit vooral als een direct voordeel ervaren door de directie en aandeelhouders. Met als risico weinig draagvlak onder het personeel, dus geen duurzaam beleid.

 

Tip 2: Vernieuw de standaarden en werkinstructies op basis van de bedachte oplossing

Doe dat samen met je team en houdt daarbij het einddoel voor ogen. Betrokkenheid leidt tot een hogere motivatie. Je team zal zich meer verantwoordelijk voelen door de eigen bijdrage. Dit zal zorgen voor een groter duurzaam resultaat.

 

Tip 3: Train en instrueer de betrokkenen op de nieuwe oplossing

Train indien nodig de betrokkenen in de tools die nodig zijn om de nieuwe werkwijze tot een succes te maken. Zorg ervoor dat de betrokkenen de middelen hebben om de verbeteringen te kunnen realiseren.

 

Tip 4: Communiceer duidelijk de wijzigingen

Leg de gemaakte afspraken vast en doe dit gezamenlijk. Zorg dat iedereen deze afspraken ook daadwerkelijk ziet en onderschrijft. Immers, als het niet duidelijk is wat er nu precies is afgesproken en wat er wordt verwacht en als je dan ook nog niet de middelen hebt om het goed te doen, zal het effect van de verbetering niet duurzaam zijn.

 

Tip 5: Meet of de bedachte oplossing het gewenste resultaat oplevert

Voer een 0-meting uit voor de start en blijf vervolgens de resultaten meten van de verbeteringen. Stel je werkwijze bij als dat nodig is. Zie je vooruitgang, dan zal dat een stimulans zijn om door te gaan! Immers, succes smaakt naar meer!

Tot slot, vier het succes!

Last but not least, maak je team deelgenoot van het succes! Iedereen voelt zich graag gewaardeerd in zijn bijdrage. Laat dit dan ook blijken! Hang de slingers op, deel gebak uit! Vier het!

Wat zijn jouw tips?

We zijn benieuwd naar jouw tips als het gaat om verbeteringen duurzaam te realiseren! Deel hieronder jouw ervaringen!

Wil je meer weten over continu verbeteren, neem dan contact met ons op via 053 – 20 30 240.

Laatste nieuws/blogs

Share This