Verbetering in focus: De eerste resultaten van ons onderzoek

Jaarlijks investeren organisaties honderden miljoenen, zo niet miljarden, in de optimalisatie van hun bedrijfsvoering.
Deze inspanningen variëren sterk; van het lanceren van kleinschalige lean- of agile-projecten tot het ontwikkelen van geavanceerde governance-structuren die continuë kwaliteitsverbetering waarborgen. Het streven naar ‘continu verbeteren’ drijft organisaties om hun processen en bedrijfsvoering naar een hoger niveau van volwassenheid te tillen. Echter, de mate van vooruitgang en succes in deze inspanningen blijft vaak een mysterie voor buitenstaanders en experts op het gebied van verbetering. Daarom hebben we bij Symbol een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken wat betreft continu verbeteren in Nederland.
Hieronder bespreken we de eerste resultaten.

 

 

Inzicht in volwassenheid Continu Verbeteren

Symbol’s onderzoek werpt licht op de manieren waarop organisaties de implementatie van Continu Verbetering aanpakken. Door gebruik te maken van het Continuous Improvement Maturity Model (CIMM) beoordeelt Symbol de mate van volwassenheid van organisaties bij het doorvoeren en verankeren van veranderingen, waarbij zowel processen als het gedrag van de organisatie en medewerkers worden geanalyseerd. Voor dit onderzoek hanteerde Symbol een beknopte versie van het CIMM-model in een recent uitgevoerde survey, resulterend in een aanzienlijk aantal bruikbare reacties.

 

Ervaren interim-managers en Young Professionals Symbol

5 observaties

simultane_processen

Meerdere simultane aanleidingen om te starten met Continu Verbeteren

In alle sectoren en ongeacht de omvang van de organisatie wordt Continu Verbeteren ingezet om een veelvoud van problemen simultaan te adresseren. Dit laat de veelzijdigheid van Continu Verbeteteren zien, maar zet ook de deur open voor onduidelijkheid rondom de doelstellingen en te realiseren opbrengsten.

Statistisch_verschil

Geen statistisch verschil in volwassenheidsniveau

Er is geen statisch relevant verschil tussen de volwassenheid van Continu Verbeteren praktijken ongeacht de sectoren , omvang van de organisaties of het onderzochte onderdeel (‘een solide fundament’, ‘stabiele en voorspelbare processen, ‘Problem Solving’, en ‘Toekomstbestendigheid.’

planmatig langetermijn

Planmatig en lange termijnvisie cruciaal voor borging Continu Verbeteren

Het hebben van een plan van aanpak gekoppeld met betrokkenheid van zowel de directie als lijnmanagers wordt als kritisch beschreven door de meeste organisaties voor de succesvolle borging van continu verbeteren.

planmatig lange termijn obstakel

Planmatig en lange termijnvisie grootste obstakel voor borging Continu Verbeteren

Behalve in ‘high-tech’ en ‘transport, handel en logistiek’, zien alle sectoren het gebrek aan een plan en langetermijnvisie als grootste obstakel voor het borgen van Continu Verbeteren. De reden waarom dit zo is terwijl het tevens wordt gezien als cruciaal voor boring, is niet in de Survey onderzocht.

prioriteit basis elementen

Prioriteit wordt gegeven aan basis-elementen en niet aan geavanceerde onderwerpen

Behalve in ‘high-tech’ en ‘Bouw’, geven alle sectoren komend jaar prioriteit aan basis elementen van Continu Verbeteren zoals stand-up meetings, orde en netheid en standaardisatie.

3 gouden tips van Symbol

Op basis van de survey resultaten lijken alle respondenten een basis te hebben op het gebied van Continu Verbeteren.
Deze basis kan verder versterkt worden. De drie gouden tips van Symbol voor het versterken van Continu Verbeteren zijn:

 

Koppel de inzet bij Continu Verbeteren aan de strategische verbeterdoelen.

Help leidinggevenden met de gevolgen zien van hun beslissingen op de dagelijks operatie.

Maak het leuk, creëer kleine successen die gevierd kunnen worden en betrek collega’s.

 

Ook interessant om te lezen

Van ISO 9001 naar IATF 16949

Van ISO 9001 naar IATF 16949

Van ISO 9001 naar IATF 16949Als consultants met expertise in ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen worden wij vaak gevraagd hoe de transitie naar IATF 16949 het best kan worden gerealiseerd. Voor toeleveranciers is certificering volgens IATF 16949:2016 een belangrijke...

Lees meer
Event Digital Transformation

Event Digital Transformation

Event Digital Transformation Smart Industrie, digitale innovatie, big data, digitale transformatie … Zomaar enkele begrippen die je als je de IT-sector moet geloven niet mag missen om te overleven. Wereldwijd wordt hiervoor vaak de term Industrie 4.0 gebruikt, oftewel...

Lees meer
Operations voor Investment Professionals

Operations voor Investment Professionals

Interactieve sessie met praktijkvoorbeeldenLeer in een middag elke operations omgeving ‘lezen’. Herken dagelijkse routines en weet hoe deze ingezet kunnen worden om verbeteringen te realiseren. Herken waar routines ontbreken en wat dit betekent voor het vermogen van...

Lees meer
Share This