CSK: 74 medewerkers volgen de Lean Six Sigma Yellow Belt training

Om een cultuur van continu verbeteren te creëren, leidde zuivelproducent CSK al eerder 8 Lean Six Sigm Green Belts en een Master Black Belt op. Nu was het de beurt aan 74 medewerkers om de training tot Yellow Belt te volgen. Door medewerkers op te leiden zorgt CSK ervoor dat medewerkers continu focus hebben op wat er beter kan. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat de medewerkers ook daadwerkelijk verbeteringen door kunnen voeren door hen de juiste tools aan te leren.

Een continue verbetercultuur is onontbeerlijk om veranderingen succesvol door te kunnen voeren. En duurzaam succes lukt alleen als iedereen mee doet. Ook eens sparren wat bij jou de (maatwerk) mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op via 053 – 20 30 240 of via onderstaand formulier.

Dit jaar tussen mei en november zijn er 74 medewerkers van CSK Yellow Belt getraind. In deze training zijn de basisbegrippen van lean behandeld: wat zijn verspillingen? hoe herken ik ze? Hoe kan ik ze oplossen? Hoe maak ik een proces lean? Ook is geleerd op welke wijze problemen opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van grafieken, visgraat-methode, 5x-waarom-methode.

Naast theorie zijn er ook veel oefeningen gedaan. Er is een ronde gelopen door de keuken bij Van der Valk om verspillingen in de keuken te herkennen. Na alle feedback werken ze nu veel efficiënter! Verder is een SMED-spel gedaan om net als bij de Formule 1 zo snel mogelijk de banden van een maanlander te verwisselen. Het ene team zocht het in de samenwerking, het andere team in out-of-the-box constructies, het snelste team zette een compleet nieuwe maanlander in!

De meest populaire oefening was het vliegtuigspel om werken met en zonder lean te ervaren. Ieder team mocht een aantal keer de fabricage van een vliegtuig nabootsen. Het was de bedoeling om binnen 15 minuten 15 vliegtuigen bij de klant te krijgen. Na iedere ronde kon het team verbeteringen doorvoeren om nog efficiënter te werken.

CSK Vliegtuiggame

Vliegtuiggame bij CSK

Conclusie training

De deelnemers geven aan dat de training nuttig was. Het helpt hen in het verbeteren van het werk. Er is meer begrip voor elkaar en er wordt nu prettiger samengewerkt. Een enkeling vindt het nog lastig om Lean toe te passen in het eigen werk. Maar inmiddels zijn er diverse ervaren Green en Yellow Belts aanwezig binnen CSK die deze personen kunnen begeleiden.