Woningcorporaties

De kerntaak van woningcorporaties, ook in de komende jaren, blijft het bieden van huisvesting aan mensen die dat nodig hebben. Corporaties willen met ketenpartners actief inspelen op trends als tweedeling, langer thuis wonen, extramuralisering en de toestroom van vluchtelingen.

Samen met partners signaleren de corporaties vroegtijdig knelpunten en pakken ze op. Corporaties gaan graag samen met maatschappelijke partners het gesprek met de (rijks)overheid aan over een toekomstbestendigere woningmarkt met als inzet een woon- en huurbeleid op het juiste schaalniveau. Een enorme uitdaging. Kortom, de kerntaak blijft hetzelfde maar de veranderingen zijn groot.

Hoe richt een woningcorporatie de organisatie hierop in? En hoe gaat een woningcorporatie om met deze veranderingen? Hoe wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke rol, samen met ketenpartners? Hoe vindt die samenwerking plaats? En hoe spelen woningcorporaties in op de steeds veranderende vragen van mensen? Met tastbaar resultaten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Deze vraagstukken pakken de consultants/trainers van Symbol graag met uw woningcorporatie op. Vanwege een combinatie van jarenlange ervaring en brede kennis van de ontwikkelingen binnen woningcorporaties is Symbol leidend op het gebied van Continu Verbeteren. Middels een combinatie van coaching, begeleiding en training ondersteunen wij woningcorporaties met het optimaliseren van processen. Juist door het inspireren van management en medewerkers zetten wij de organisatie samen met opdrachtgevers in beweging.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op hoogte van nieuwste trainingen & het laatste nieuws over de verschillende sectoren. De berichten zijn geschreven door ervaren consultants in het vakgebied. Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Laatste nieuws/blogs