Selecteer een pagina

MSA – Measurement System Analysis

Het kalibreren van een meetinstrument is slechts één onderdeel van het meetproces.
1 dag
HBO / HBO+
Andere info

Het kalibreren van een meetinstrument is slechts één onderdeel van het meetproces. De gemeten variatie is altijd een combinatie van procesvariatie en variatie ten gevolge van het meetproces zelf. Om de juiste beslissing te kunnen nemen op basis van meetdata moet u het aandeel van het meetproces in de totale variatie kennen.

In deze training worden onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Basisbegrippen van meten
 • Verschillende typen data en datacollectie
 • Verschil tussen ‘Common cause’ en ‘Special cause’ variatie
 • Opzetten en uitvoeren van een meetsysteemanalyse (Gage R&R)
 • Bepaling van de systematische afwijking (Accuraatheid)
 • Bepaling variatiebijdrage door de operator (Reproduceerbaarheid)
 • Bepaling variatiebijdrage door het meetinstrument (Herhaalbaarheid)
 • Bepaling van de ‘Discriminatie’ en ‘Resolutie’ van het meetsysteem
 • Berekening van kentallen (P/T Ratio, %R&R)
 • Behandeling van de meest toegepaste control charts voor ‘Variabele Data’ (Individual–X; I–MR–Chart en Xbar–R Chart)
  en voor ‘Attributieve Data’ (np–Chart; p–Chart; c–Chart; u–Chart)
 • Opstellen van een verbeterplan

Voor wie

Ontwerpers, constructeurs en engineers die verantwoordelijk zijn voor product– of procesontwikkeling en beheersing.

Doelstelling

Elk meetproces kent variatie. Na deze training bent u in staat om te onderzoeken hoe groot deze variatie is ten opzichte van de variatie in de producten die u meet. U kunt een uitspraak doen over de geschiktheid van het meetinstrument en het meetproces in relatie tot het te meten object door het uitvoeren van een Gage R&R studie. We besteden tevens aandacht aan het meten van variatie in de tijd met behulp van SPC.

Niveau

HBO / HBO+

Duur

1 dag

Uw investering

Neem contact met ons op voor de prijs van deze training.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Andere trainingen en diensten

The Lean Experience

Lean Experience Center

Door een interactief programma krijgen de deelnemers inzicht in de basisbegrippen van Lean.

Meer informatie

Lean Yellow Belt

Yellow Belt Training

Onnodige complexiteit in organisaties leidt vaak tot verspilling.

Meer informatie

Lean Green Belt

Lean Green Belt

Lean Green Belts zijn de kartrekkers en projectleiders van verbeterprojecten.

Meer informatie