Het Lean Six Sigma Yellow Belt certificeringsprogramma bestaat uit een theoretisch examen.

De criteria voor examinering zijn door de LSSA bepaald en zijn voor elk van de Belt-levels beschreven in een skill set. Dit is een overzicht met alle Lean Six Sigma elementen die u als Yellow Belt moet kennen en kunnen. Ook het niveau waarop de elementen moeten kunnen worden toegepast, zijn benoemd.

Download de skill set:

yellow belt cert

Theorie-examen

De voorwaarden voor het Lean Six Sigma Yellow Belt theorie-examen zijn als volgt:

  • U kunt boeken en training hand-outs gebruiken tijdens het examen
    (max. 2 boeken. Oefenboek is niet toegestaan. Digitale boeken of pdf zijn niet toegestaan).
  • Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.
  • Het examen bestaat uit 50 multiple choice vragen.
  • U heeft een voldoende indien meer dan 63% van de vragen goed is beantwoord.
  • Examenduur: 60 minuten.
  • Identificatie is verplicht.

Nu inschrijven