Supplier development

“Wij willen onze auditor op een hoger niveau brengen”; “Onze leveranciers veroorzaken onze productieproblemen”; “Onze toeleveranciers begrijpen onze specificaties niet”; “Wij willen een systeem van leveranciersbeoordeling opzetten”; “De leverbetrouwbaarheid van onze partners is onvoldoende”.

Problemen in de eigen productie worden maar al te vaak veroorzaakt door de supply chain. Zelf hebben we te maken met strenge eisen van onze klanten, en wij zetten die eisen weer door naar onze leveranciers en partners. Zelf leiden we mensen op tot Green Belt en Black Belt, maar onze leveranciers blijven achter. Hierdoor hebben we regelmatig last van afkeur en verstoringen, die terug te herleiden is naar problemen bij onze leveranciers.

De eisen van de wetgever of van de OEM worden doorgezet naar partners en leveranciers in de supply chain. Uiteindelijk krijgen alle schakels in de supply chain in meer of mindere mate te maken met de toenemende eisen van de uiteindelijke OEM of klant. Een effectieve manier om kwaliteit te borgen is door het uitvoeren van inspecties en audits. Dit kunnen interne audits zijn, gedaan door eigen medewerkers of externe audits door gecertificeerde instanties of door auditors van klanten. In veel sectoren zoals o.a. in de automotive, de luchtvaart, de zorg en de food is het uitvoeren van audits door externen heel gebruikelijk. Symbol heeft veel ervaring in het opleiden van auditors, maar ook in het uitvoeren en ondersteunen van audits (intern en extern) en in Supplier development.