Industry 4.0

U bent ongetwijfeld bekend met het gezegde ‘Stilstand is achteruitgang’. Als er iets is wat niet stilstaat, is het de technologische ontwikkeling, en de daarmee samenhangende industriële ontwikkeling. Momenteel staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie, ook wel ‘SMART Industry’ genoemd, of ‘Industry 4.0’, zoals deze revolutie in Duitsland wordt genoemd.

De klassieke waardestrategieën Product Leadership, Operational Excellence en Customer Intimacy smelten samen tot één gemeenschappelijke waardestrategie. Product Life Cycles worden steeds korter en producten worden steeds meer klantspecifiek. Bedrijven zullen hun processen voor productontwikkeling, productie en dienstverlening hierop in moeten richten. Het onderstaande SMART Industry Framework is ontwikkeld door SMART Industry Network (smartindustrynetwork.nl). In onze masterclass Smart Industry wordt ook uitgebreid op in gegaan op dit framework en op hoe u ook binnen uw organisatie SMART industry concreet en operationeel kunt maken.

We zullen de elementen in het SMART Industry framework kort toelichten:

1. Co-Creation / SMART Product Development:

In het ontwikkeltraject van nieuwe producten zullen het ontwerpproces en productieproces parallel plaatsvinden en niet langer sequentieel. Het digitale ontwerp van een nieuw product zal zich tegelijkertijd ontwikkelen met de productie van het fysieke product. Ook zal Co-creation, door middel van samenwerkingsverbanden, steeds belangrijker worden.

2. Prosumer / Mass Customization:

Consumers veranderen in ‘Prosumers’. Door de koppeling van internet en productie in SMART Factories, kan de Prosumer direct invloed uitoefenen op het productieproces. Bestellingen van Prosumers worden direct verwerkt in het ontwerpproces en productieplanning.

3. Internet of Things / Digital Factory:

Machines, goederen en onderdelen communiceren onderling over planning, bewerking en grondstoffen die nodig zijn. De exponentiële ontwikkeling van ‘Big Data’ genereert een dermate grote hoeveelheid operationele informatie die door mensen niet meer te bevatten is. De aandacht verschuift daarom naar Data analytics, waaronder algoritmes die het mogelijk maken dat machines autonoom beslissingen nemen.

4. Cyber Physical Systems / Factory Flexibility:

De fabriek van de toekomst bestaat uit intelligente zelflerende robots. Deze zogenaamde ‘Cyber Physical Systems’ zijn Lego-stenen die allemaal in elkaar passen en met elkaar communiceren. Machines zijn zelf ‘klant’ en roepen grondstoffen en onderhoud af wanneer nodig. De fabriek van de toekomst biedt maximale flexibiliteit. Elk product is uniek geïdentificeerd waardoor op elke bewerkingslocatie duidelijk is welke bewerking het product moet ondergaan. Verschillende type producten staan op dezelfde productielijn en kunnen verschillende bewerkingen ondergaan.

5. Operational Excellence / Variation reduction:

Organisaties zullen moeten presteren op het hoogste niveau van Operationele Excellence en continu bezig zijn met het verbeteren van processen. Het toepassen van Lean, data analytics en Six Sigma dragen bij aan het reduceren van variatie en het verhogen van de proces capability en voorspelbaar onderhoud. Dit draagt bij aan het voorkomen van ongeplande stilstand en zero defect.

6. Enterprise Agility / Competent Workforce:

Om ook in de toekomst succesvol te zijn, speelt de snelheid waarop de organisatie zich kan aanpassen een cruciale rol. Organisaties moeten meer Agile worden. Het aanpassingsvermogen is niet alleen afhankelijk van de technologische innovatie, maar vooral ook van het aanpassingsvermogen van medewerkers. Om het tempo van verandering bij te houden zullen medewerkers zich constant moeten blijven ontwikkelen.

7. ECO production / Made different:

Duurzaam produceren binnen SMART Industry betekent dat producten in het productieproces, het gebruik en in de afvalfase geen schade toebrengen aan de leefomgeving. In zowel de ontwerpfase als in productie moet rekening gehouden worden met elementen als CO2-neutraal en 100% herbruikbaarheid. De toepassing van nieuwe technologieën zoals 3D-printers, maar ook nieuwe grondstoffen en materialen zoals Nano technologie bieden nieuwe kansen.

SMART Industry biedt voor Nederlandse bedrijven veel kansen. Nederland is innovatief, heeft een hoogwaardige industrie en heeft een unieke positie in Europa als het gaat om logistiek. Hierdoor heeft Nederland een goede uitgangspositie om voorop te lopen in de nieuwe Industriële revolutie SMART Industry.

Belangstelling?

Symbol organiseert interessante masterclasses Smart Industry, speciaal voor hen die zich bezig houden met productontwikkeling, engineering of productie en die willen weten wat SMART Industry kan betekenen voor hun organisatie. Check hier de informatie en de eerstvolgende startdatum!

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Vul dan onderstaand formulier in. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op!