Kaizen en ‘Go to Gemba’

Kaizen volgt de filosofie van Masaaki Imai. Kaizen richt zich op verbeteringen op de werkplek. In het Japans wordt dit de ‘Gemba’ genoemd. De Kaizen-filosofie is gebaseerd op een proces van continu verbeteren in kleine stapjes.

Grote doorbraakprojecten zoals Lean en Six Sigma worden meer toegepast in hogere CIMM-levels. Als elke week een aantal kleine verbeteringen zichtbaar zijn, creëert dit een constant gevoel van succes.

Het idee hierachter is dat door het realiseren van een groot aantal kleine verbeteringen, uiteindelijk een grote verbetering bereikt is. Het is veel makkelijker voor medewerkers om zich aan te passen aan kleine veranderingen in plaats van om te gaan met een grote verandering. Typerend voor dit soort projecten is het elimineren van verspilling en het verminderen van cyclustijden. Voorbeelden van Kaizen-events zijn:

  • Verkorten van omsteltijden in productie.
  • Ontwerp van een hulpgereedschap om iets makkelijker uit te voeren.
  • Verbeteren van werkinstructies en daarmee mogelijke fouten voorkomen.
  • Verbetering van de ergonomie en de veiligheid.
  • Het reduceren van wachttijden en tussenvoorraden.
  • Aanbrengen van markeringen op de werkvloer.
  • Invoeren van Kanban-rekken om tussenvoorraden te beheren.
  • Zoeken en elimineren van een probleem.

Kaizen gaat over teamwork. Deelname is vrijwillig, maar niet zonder commitment. Het is een bottom-up benadering en moedigt iedere medewerker aan om een bijdrage te leveren. Als zodanig is Kaizen een benadering die vaak wordt gekoppeld aan het begrip continu verbeteren. Kaizen-projecten worden daar uitgevoerd waar het gebeurt: de ‘Gemba’. Als zich problemen voordoen, is het meer voor de hand liggend om ‘naar de Gemba’ te gaan dan om vanachter een bureau of in een vergaderruimte op zoek te gaan naar de oplossing.

Het probleem ligt namelijk op de werkvloer. Problemen op de werkvloer worden het meest gevoeld door medewerkers op de werkvloer en veel minder door de medewerkers op het kantoor. Medewerkers op de werkvloer hebben vaak hele goede ideeën voor het oplossen van het probleem, omdat ze er dagelijks mee worden geconfronteerd. Het enige punt is dat managers vaak vergeten hen te betrekken bij het bedenken van ideeën.

Kaizen is daarom ook ‘Empowerment’, waarbij de medewerkers op de werkvloer een bepaalde vrijheid hebben om problemen zelfstandig op te lossen. Kaizen events volgen de PDCA-roadmap. De afkorting PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act en wordt ook wel de Deming of Shewhart cirkel genoemd.

“Het is beter om vandaag 80% goed te zijn dan 100% over zes maanden.”

Kaizen principes:

Kaizen-principe Omschrijving
Teamwork Zorg voor betrokkenheid van iedereen
Persoonlijke Discipline Volg de standaarden
Beter moreel Zorg voor goede werksfeer
Kwaliteitscirkels Volg de PDCA-verbetercyclus
Suggesties voor verbeteringen Sta open voor ideeën en suggesties

Vraag informatie of een offerte aan