Risicomanagement & First Time Right

Het is noodzakelijk om ‘First Time Right’ te werken door fouten en beschadigingen te voorkomen, in plaats van te repareren of te inspecteren. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om zijn werk netjes en toegewijd uit te voeren, maar het is de verantwoordelijkheid van het systeem (en dus van het management) om de mogelijkheid om fouten te maken te minimaliseren.
De beste manier om fouten te voorkomen is om al in de ontwerpfase rekening te houden met de fouten die mogelijk kunnen worden gemaakt. Een aanpak om dit te realiseren is Design for Excellence (DfX) en het gebruik van Poka Yoke. Een instrument voor het maken van een risicoanalyse is de Design-FMEA of Proces-FMEA.

‘Process Failure Mode and Effect Analysis’ (Proces-FMEA) is een gestructureerde risicoanalysemethode die wordt gebruikt om potentiële faalwijzen in processen, producten of diensten te identificeren en om acties te plannen, zodat de negatieve effecten worden geminimaliseerd. Het was één van de eerste systematische foutanalysetechnieken. De Proces-FMEA wordt ook wel PFMEA of kortweg FMEA genoemd.

Oorzaak & Effect

De Proces-FMEA wordt veel gebruikt in de industrie, in de hightech, maar ook steeds vaker in transactionele processen. De Design FMEA wordt vooral gebruikt bij de ontwikkeling van hightech systemen en in de automotive.

De Proces-FMEA kent een 12-tal stappen:

Processtap / Items Bepaal de processtappen of componenten van een product.
Functie Functies van een processtap, product, component of systeem.
Specificaties (Requirements) Beschrijving / eisen waaraan moet worden voldaan.
Faalwijze Wat kan potentieel verkeerd gaan als specificaties ontbreken?
Effect Wat is het potentiële effect van de faalwijze?
Ernst (Severity) Hoe ernstig is het effect voor gebruiker of systeem?
Oorzaak (Cause) Bepaal mogelijke oorzaken van faalwijze (Ishikawa, 5Why).
Maatregel (Control) Maatregelen om de faalwijze te detecteren.
Frequentie (Occurrence) Waarschijnlijkheid dat de faalwijze optreedt.
Detectie (Detection) Waarschijnlijkheid dat de faalwijze wordt gedetecteerd.
Risk Priority Number RPN = Ernst × Frequentie × Detectie.
Verbeteracties Hoe kan het product/proces worden verbeterd?

Vraag informatie of een offerte aan