Door gebrek aan leiderschap op weg naar een lijdensweg

“De directie toont geen leiderschap.” Wanneer er bij de implementatie van Lean Six Sigma iets mis gaat, is dit een veelgehoorde eerste beschuldiging. Maar leiderschap tonen is niet alleen de taak van het management. Ook van medewerkers – denk aan projectleiders en Continue Verbeteraars – wordt leiderschap verlangd. Zonder leiderschap van één van beide partijen steven je tijdens een verbeterproject geheid af op een lijdensweg.

Blijvende impact realiseren

Symbol realiseert blijvende impact via de assen mens en proces en door middel van strategie-ontwikkeling, competentie-ontwikkeling en realisatie. Lees hier over onze aanpak. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via 053 20 30 240 of via onderstaand formulier.

Deze blog is geschreven door Dennis van Scherpenzeel, Business Development Manager bij Symbol.


  Leiderschap tonen betekent: het gesprek aangaan en weten waar je JA tegen zegt

  Verbeterprojecten die worden uitgevoerd zonder dat ze zijn gekoppeld aan strategische doelen. Gebrek aan draagvlak. Verbeterprojecten die worden opgestart zonder resources. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een verbeterproject een probleemproject kan worden. De oplossing ligt vaak in communicatie. Van directie naar medewerkers, en/of andersom. In beide gevallen is daar leiderschap voor nodig. Leiderschap tonen betekent namelijk dat je het gesprek durft aan te gaan, zodat je concreet tot afspraken komt en beide partijen weten waar ze JA tegen zeggen.

   

  Leiderschap door de directie

  Bij veel directieleden ontbreekt het aan kennis over Lean Six Sigma, en dat is de reden waarom het genoemde gesprek niet (juist) wordt gevoerd. Doodzonde. Je verdiepen in Lean Six Sigma is een goede eerste stap, want zo ontdek je wat het voor je organisatie kan betekenen en hoe je de Lean Six Sigma opgeleide medewerker optimaal kunt inzetten en ondersteunen. Tip: dat kan met de Lean Six Sigma Champion training van Symbol, waarin je zelf kijkt naar waar de organisatie nu staat en welke doelstellingen er zijn, maar ook wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het uitvoeren van verbeterprojecten en het realiseren van een verbetercultuur. Met deze achtergrondkennis kun je als directie het kader en de juiste focus aangeven, zodat de medewerkers binnen dit kader excelleren en verbeterprojecten een razend succes worden. Hoe mooi zou het zijn als er aan de hand van strategische doelstellingen het volgende gesprek wordt gevoerd: “Deze uitdagingen hebben we dit jaar. Wie kan en wil dit oppakken?”

   

  Leiderschap door de medewerkers

  Andersom moeten medewerkers die aan de slag gaan met continu verbeteren ook leiderschap tonen, namelijk om resources zoals budget, tijd en capaciteit af te dwingen. Uiteindelijk begint het altijd bij jouzelf als Continue Verbeteraar of Lean manager. Is een mislukt project de schuld van de directie? Of heb je zelf niet de omgeving gecreëerd, afgedwongen of meegekregen om succesvol te zijn? Of heb je het laten gebeuren dat er andere keuzes werden gemaakt die ten koste gingen van jouw project? Vaak zie ik dat medewerkers of managers een training volgen zonder daar vervolgens de directie bij te betrekken. Ze volgen de training voor hun persoonlijke ontwikkeling of voor een persoonlijk doel, zonder daarna af te stemmen hoe de opgedane kennis en vaardigheden kunnen bijdragen aan de organisatie. Ik zie liever dat iemand voor een Lean Six Sigma training kiest zodat hij of zij daarna succesvolle projecten kan oppakken. Dan kun je na de training namelijk naar de directie stappen met de vraag: “Ik heb deze training gevolgd, ik stel voor dat we vanuit de strategische doelen dit project gaan oppakken.” Zo voer je een concreet gesprek waarbij de kans veel groter is dat er commitment komt en dat de resources wél beschikbaar worden gesteld.

   

  Het doel: een generaal mét een leger

  De belangrijkste boodschap van mijn verhaal: het is belangrijk om een generaal mét een leger te hebben, in plaats van een generaal zonder leger (zonder resources) of een leger zonder generaal (zonder leiderschap). Communicatie is hierbij essentieel.

  Symbol fungeert regelmatig als smeerolie om directie en medewerkers, maar ook organisatievraagstukken en opleidingsvraagstukken bij elkaar te brengen. Zo ga je mét leiderschap op weg naar succes.

   

  Lean Six Sigma Champion training

  Lean Six Sigma Champions zijn initiators en opdrachtgevers van projecten en moeten dus zeker over leiderschapskwaliteiten beschikken. Hoe selecteer je de juiste projecten op basis van hun bijdrage aan de afdelings- en bedrijfsdoelstellingen en hoe manage je ze succesvol. Klik hier voor meer informatie over deze training.