Symbol BV > Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Bedrijven die kwaliteitsmanagement effectief toepassen, presteren aanmerkelijk beter. Ze hebben  meer inzicht in hun bedrijf, lagere kosten, meer tevreden klanten, minder klachten, een betere concurrentiepositie en een hoger rendement. Uw managementsysteem is dé basis om structuur aan te brengen binnen uw organisatie. Vroeger vaak een bureaucratisch en afdelingsgericht systeem gericht op beheersing. Tegenwoordig een praktisch procesgericht systeem, gericht op continue verbetering en het beheersen van processen.

Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem

Het effectief toepassen van kwaliteitsmanagement betekent:

  • Kwaliteitsmanagement als geïntegreerd geheel binnen de totale bedrijfsvoering
  • Betrokkenheid door kwaliteitsbewuste medewerkers
  • Continue verbeteren afgestemd op de eisen en verwachtingen van de klant
  • Het denken in processen in plaats van afdelingen
  • Het sturen op basis van feiten

Symbol legt met kwaliteitsmanagement de basis voor betere prestaties. Symbol helpt uw organisatie meer rendement te halen uit uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem en realiseert een kwaliteitsbewuste, procesgerichte organisatie.

Wij laten het managementsysteem voor het bedrijf werken,
in plaats van omgekeerd.

Onze adviseurs beschikken over relevante expertise en ervaring. Zij zijn goed bekend met de praktische uitvoering en hebben uiteenlopende productiebedrijven van binnenuit leren kennen.

Kernbegrippen zijn: pragmatisch en praktijkgericht.

Performance Management

Naast het opzetten, onderhouden en het verbeteren van waliteitsmanagementsystemen helpen wij uw organisatie met het opzetten van een effecteif systeem voor performance management. Procesprestaties worden inzichtelijk gemaakt zodat ze gebruikt kunnen worden voor het verbeterprogramma’s. Daarbij wordt een koppeling gemaakt tussen de KPI’s op strategisch niveau (Bowler Chart) en de KPI’s op de wervloer (Visual Management borden).

Kwaliteitsbewustzijn

Kwaliteitsbewustzijn is van groot belang voor iedere medewerker. Alle medewerkers dienen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden rekening te houden met het belang van kwaliteit. Maar hoe kunt u dit kwaliteitsbewustzijn op de werkvloer vergroten en levend houden? De mate van kwaliteitsbewustzijn in bedrijven wordt bepaald door 3 factoren; technologie, organisatie en cultuur.

Symbol legt met kwaliteitsmanagement de basis voor betere prestaties en helpt uw organisatie meer rendement te halen uit uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Uw kwaliteitsmanagementsysteem is dé manier om uw organisatie en bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen. Vroeger vaak een bureaucratisch systeem gericht op beheersing. Tegenwoordig een praktisch systeem, gericht op verbetering van alle bedrijfsonderdelen.

De adviseurs van Symbol combineren een ruime ervaring met kennis van techniek, bedrijfskunde, proces- en kwaliteitsmanagement. Hierdoor kunnen wij ons snel in uw situatie verdiepen en de processen met een frisse blik tegen het licht houden. Dankzij onze intensieve uitwisseling van kennis en ervaring, beschikt u via één vaste adviseur over de expertise van ons hele team. Onze rapporten zijn dun, helder, inzichtelijk en daardoor effectief.

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief