Agile Scrum en Lean: een mooi huwelijk!

agile& scrum

Vandaag de dag zijn veel organisaties bezig met het verbeteren van hun processen en hun organisaties. Vaak noodzakelijk als gevolg van digitalisering, bezuinigingen of toegenomen (internationale) concurrentie. Wendbaar zijn en goede resultaten behalen lijkt uitsluitend haalbaar bij uitmuntend georganiseerde en functionerende organisaties. Diverse verbetermethodes kunnen hiervoor worden gebruikt: Lean, Agile/Scrum en nog veel meer. Echter voor veel organisaties is het vaak onduidelijk welke keuze ze moeten maken en wat voor hen de beste aanpak is.

In onze ogen hoeft een organisatie geen keuze te maken omdat Lean en Agile/Scrum een mooi huwelijk vormen! Het gedachtegoed is complementair, de instrumenten vullen elkaar goed aan en ze bieden organisaties een veelheid aan handvatten om succesvol te zijn.

Doel van Lean is om een proces te creëren waarbij zo veel mogelijk waarde wordt toegevoegd en verspillingen worden geëlimineerd. Dit resulteert in een output in lijn met de verwachtingen van de klant in een minimale doorlooptijd met zo min mogelijk verspillingen. De best passende Nederlandse vertaling van Agile is flexibel of wendbaar. Het gedachtegoed van het Agile manifesto is terug te vinden in elke hedendaagse Agile ontwikkelaanpak zoals Scrum. Scrum is een systematische aanpak, gebaseerd op een aantal duidelijke uitgangspunten als commitment, problemen oplossen en eenvoudig.

 

Continu verbeteren in een wendbare organisatie

Natuurlijk zijn er verschillen doordat Lean de oorsprong heeft in de Automotive (Toyota) en Agile/Scrum in IT-ontwikkelomgeving is ontstaan. En richt Lean zich op het stroomlijnen van de gehele organisatie, terwijl Agile/Scrum focus heeft op het team. Maar de overeenkomsten zijn veel groter. Zowel Lean als Agile/Scrum zijn echt gericht op het continu verbeteren van prestaties binnen een organisatie. Het creëren van een cultuur van continu leren en aanpassen (kort-cyclisch) staan bij beiden centraal. Daarbij zijn zowel in Lean als in Agile/Scrum de mensen de belangrijkste factoren, niet de techniek of de tools. En als laatste zijn zowel Lean als Agile/Scrum heel output-gedreven. Het eindresultaat telt op basis van de wensen en verwachtingen van de klant. Het gaat om een wendbare organisatie die op de meest efficiënte wijze in staat is om aan de steeds veranderende eisen van de klant te voldoen.

Een mooi huwelijk! Lean en Agile/Scrum vullen elkaar perfect aan. De filosofieën hebben veel overeenkomsten waarbij de instrumenten wel verschillen, maar elkaar daardoor juist vaak complementeren. In deze tijden van keuzestress hoeft u dus gelukkig geen keuze te maken tussen Lean en Agile/Scrum. Afhankelijk van uw doel en de concrete situatie kunt u makkelijk switchen tussen verschillende instrumenten zolang het doel blijft om continu te verbeteren. Durf te experimenteren en te falen, en daarvan te leren. Lean en Agile/Scrum helpen u daarbij.

Share This