Operationeel Management:
De sleutel tot succes bij MKB acquisities

Wat bij bedrijfsovernames in het grotere MKB vaak over het hoofd wordt gezien is de volwassenheid van de dagelijkse operationele processen bij de nieuwe investering. Wellicht niet sexy of intellectueel uitdagend, maar in gevestigde industrieën en markten bepaalt de operatie wel de snelheid waarmee ambities gerealiseerd worden. In dit artikel bespreek ik hoe de realiteit van operationeel management een spaak in de wielen van nieuwe aandeelhouders en directieteams steekt na overnames. Ik sluit af met aanbevelingen waardoor acquisities vaker het gewenste resultaat kunnen opleveren.

 

De Realiteit van operationeel management

Instabiele processen leiden tot meer verlies dan enkel verloren omzet, marge en EBITDA

In de meeste MKB bedrijven zijn processen onvoldoende beheerst, stabiel en/of geformaliseerd. Dit maakt de uitkomst van die (productie)processen onzeker en foutgevoelig.
Dit leidt tot interne afkeur, inefficiëntie, hoge operationele kosten en klantklachten. Managers zijn hierdoor druk met bijsturen van operationele activiteiten of repareren van fouten. Afgezien van faalkosten die al verwerkt zitten in het resultaat, is er ook een onzichtbare kostenpost: de opportunity cost van de verloren tijd. Tijd die is gaan zitten in fouten repareren en de status-quo handhaven.
Tijd die derhalve niet beschikbaar is voor andere zaken, zoals het realiseren van groeiplannen.

Andere rol, andere verantwoordelijkheden, ander gedrag

Met een nieuwe aandeelhouder aan boord kan het zijn dat de verwachtingen voor het management team veranderen. In plaats van vooral de dagelijkse manager te zijn, is er meer aandacht nodig voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en markten. De rol van het zittende management veranderd hierdoor. Managers die eerder succesvol waren, kunnen ondersteuning nodig hebben bij nieuwe uitdagingen. Het oude gedrag past namelijk niet meer bij de nieuwe verantwoordelijkheden. Maar pas op, die stappen moeten niet te snel of te groot zijn. Haast je langzaam. Met andere woorden; in de meeste gevallen kan de organisatie niet sneller dan ze in het verleden al hebben laten zien. Past is prelude.

Onvolmaakte managementteams

Hoewel het zelden expliciet wordt genoemd, zijn veel managementteams binnen het MKB niet altijd effectief. Besluitvorming wordt meer gedreven door historische resultaten en persoonlijke bondgenootschappen dan door feiten en gezamenlijke doelen. Dit hindert effectieve bedrijfsvoering en is dus een bron van verloren tijd en kansen.

Gevolg: nieuwe plannen in oude uitvoering falen meestal

Vanwege de combinatie van dagelijkse operationele druk, vasthouden aan oud gedrag, en ineffectieve managementteams overschatten managers en nieuwe aandeelhouders het vermogen van de organisatie om nieuwe plannen te realiseren. Nieuwe plannen in oude processen leiden tot herhaling van zetten en helaas niet gerealiseerd rendement.

De Realiteit van operationeel management

De verleiding van ‘sexy en wild’ en…

Nieuwe aandeelhouders neigen naar waardecreatie in hoog risico activiteiten zoals lancering van nieuwe producten, het betreden van nieuwe markten, backoffice integraties, Pricing Excellence of andere commerciële avonturen. En dit zijn ook hele goede initiatieven, wanneer ze op het juiste moment worden ingezet. Vaak zijn deze activiteiten door de hiervoor genoemde argumenten te complex om mee te beginnen. Het is wijzer om eerst te focussen op een gedisciplineerde en stabiele bedrijfsvoering. Dus eerst de basis voldoende op orde en tijd vrijspelen voor complexere zaken die de volledige aandacht van het management team verdienen.

…De vaak over het hoofd geziene ‘saai maar zeker’

Investeerders en hoger management hebben vaak een blinde vlek voor de kosten die schuilgaan in suboptimale dagelijkse processen. Het verbeteren van deze dagelijkse/operationele processen biedt juist een laag-risico en hoog-rendement kans voor het vrijspelen van tijd en geld. Denk daarbij ook aan het verkorten van doorlooptijden, minder afkeur en lagere voorraden. Door het operationele fundament te versterken, wordt het juist mogelijk om meer risicovolle activiteiten succesvol uit te voeren. En, en passant, het elimineren van verspillingen leidt tot verbeterde marges, EBITDA en werkkapitaal.

Oplossingen

Prioriteer een procesgerichte operationele due diligence

Zelfs waar toegang tot mensen beperkt is, kan inhoudelijker werk gemaakt worden van operational due dilligence. Zo kunnen documenten zoals statusrapporten en operationele KPI’s, kwaliteitsmanagementsysteem, onderhoudsplannen, incidentrapporten, klantklachten, continu verbeter initiatieven, onboarding en trainingsplannen, opgevraagd worden en afgezet tegen de standaarden binnen die industrie. Dit geeft inzicht in de volwassenheid van de organisatie op het gebied van operationeel management.

Maak versterking van operationele processen dé kernprioriteit bij acquisities

Maak direct na overname eerst een verdiepende beoordeling van de operationele organisatie. Blijkt dat de onderneming minder volwassen is dan gedacht op het gebied van operationeel management en Continu Verbeteren? Beoordeel dan hoe realistisch de groeiplannen zijn en wat er nodig is om de basis op orde te krijgen. Door operationele processen te versterken kan op korte termijn het operationeel resultaat verbeterd worden. En de slagingskans van complexere projecten later neemt toe.

Maak in de eerste maanden ondersteuning beschikbaar voor het management team

Maak ondersteuning beschikbaar voor directie-, en managementteams. Bijzonder effectief zijn adviseurs die operationeel lijnmanagement verantwoordelijkheid hebben gehad. Daarbij helpt het dat MKB directies hulp beschikbaar hebben van mensen die zowel het perspectief van de nieuwe aandeelhouders als het perspectief van het management begrijpen. Doordat deze adviseurs beide talen spreken kunnen ze beide perspectieven nader tot elkaar brengen.

Conclusie

Succesvolle groei en ambitie na een acquisitie vergen een blik die verder gaat dan financiële, commerciële en juridische facetten. Het doorgronden van de volwassenheid van operationele processen en de kracht van operationeel management is eveneens van doorslaggevend belang. Door zich bewust te zijn van potentiële valkuilen en deze proactief te benaderen, kunnen investeerders en managementteams hun kans op succes aanzienlijk vergroten. Enkele aanbevolen stappen omvatten:

  • Het beoordelen van de volwassenheid van dagelijkse processen vóór of direct na de overname.
  • Het identificeren en wegnemen van verspillingen in dagelijkse processen direct na acquisitie.
  • Het aanbieden van gerichte ondersteuning aan het huidige management kort na de overname.
  • Het temporiseren van nieuwe initiatieven tot de operationele processen stabiel zijn.

Door het hanteren van deze strategische prioriteiten kan een organisatie haar volledige potentieel ontsluiten en tegelijkertijd op korte termijn waarde genereren voor alle stakeholders.

Hoe komt u verder?

Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact met ons op via onze website of bel naar 053 203 0240

 

Ook interessant om te lezen

Van ISO 9001 naar IATF 16949

Van ISO 9001 naar IATF 16949

Van ISO 9001 naar IATF 16949Als consultants met expertise in ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen worden wij vaak gevraagd hoe de transitie naar IATF 16949 het best kan worden gerealiseerd. Voor toeleveranciers is certificering volgens IATF 16949:2016 een belangrijke...

Lees meer
Event Digital Transformation

Event Digital Transformation

Event Digital Transformation Smart Industrie, digitale innovatie, big data, digitale transformatie … Zomaar enkele begrippen die je als je de IT-sector moet geloven niet mag missen om te overleven. Wereldwijd wordt hiervoor vaak de term Industrie 4.0 gebruikt, oftewel...

Lees meer
Share This