TPM & TWI: het perfecte huwelijk in de foodsector

Bij de, vaak hoge, investering in een nieuwe machine is de verleiding groot om te denken dat deze wel even zonder onderhoud kan. In de stress om de machine zo snel mogelijk operationeel te krijgen, wordt nog wel eens verzuimd een goed onderhoudsschema op te stellen. Heeft de projectengineer de technische dienst hier wel bij betrokken? Of staat de monteur tijdens de eerste storing in het weekend na de oplevering er alleen voor? En naast de monteur is er nog iemand die dag in dag uit alle afwijkingen aan de machine ziet, hoort, ruikt en voelt: de operator. Krijgt deze wel alle ruimte om zelf inspecties en klein onderhoud uit te voeren.

Herkenbare situatie? De vraag naar je producten groeit en het machinepark was te verouderd en onbetrouwbaar om de productiegroei bij te benen. Je hebt veel geïnvesteerd in nieuwe machines met extra capaciteit. Routinematig handwerk is hierbij tegelijkertijd geautomatiseerd. Maar kijkend naar de maandrapportages constateer je dat het nog steeds lastig is om op tijd te leveren, is de OEE niet op het gewenste niveau en zijn ook de onderhoudskosten niet gedaald, ondanks de state-of-the-art machines.

 

Goed eigenaarschap kent een aantal randvoorwaarden

Helaas komen we de hierboven geschetste situatie maar al te vaak tegen. Er is veel effort gedaan, maar het verwachte resultaat blijft uit. Wat we dan vaak zien is het ontbreken van goed eigenaarschap. Goed eigenaarschap is een belangrijke basis voor een succesvolle Total Productive Maintenance (TPM) implementatie. Een goede onderhoudsstrategie valt of staat met de betrokkenheid van de medewerkers.

Goed eigenaarschap kent 3 belangrijke randvoorwaarden, het kennen, het kunnen en het willen. Een krachtige methode die hier perfect bij aansluit is ‘Training Within Industry’ (TWI). TWI is een praktische aanpak om Gestandaardiseerd Werk tot stand te brengen én te behouden. Kenmerkend voor de aanpak is de taak in meerdere stappen voordoen én in meerdere stappen laten uitvoeren door de trainee. TWI kent een lange geschiedenis van succes binnen zowel de industriële als transactionele omgevingen en is een essentieel element binnen Lean en continue verbeterprogramma’s. TWI genereert samenwerking en positieve arbeidsverhoudingen; het leert supervisors hoe ze snel en op een goede manier medewerkers kunnen trainen en het wordt gebruikt om problemen snel en efficiënt op te lossen.

 

Goed eigenaarschap: het kennen

In iedere werkomgeving is het van cruciaal belang dat men werkt volgens de afgesproken standaard. Dit geldt zowel voor de uitvoering van operationele werkzaamheden als van onderhoudswerkzaamheden. Bij afwijkingen wordt dan altijd teruggegaan naar de standaard: was die standaard er wel?; was de standaard actueel?; was de standaard wel gevolgd? Maar stel, de meest actuele standaard was er, en de medewerker had deze ook uitvoerig doorgelezen. Waar valt er dan nog te verbeteren? Uiteindelijk hebben we nog een, minder beïnvloedbare factor: de mens. Met makkelijk leesbare standaarden, visuele hulpmiddelen en indicatoren proberen we zo goed mogelijk te voorkomen dat fouten worden gemaakt, maar toch kan het voorkomen dat er menselijke fouten worden gemaakt.

“Zonder standaard is er geen logische basis om een beslissing te nemen of een actie te ondernemen.”

Joseph Juran

Om ervoor te zorgen dat (nieuwe) medewerkers zo goed mogelijk volgens de (nieuwe) standaard kunnen werken en daarmee ook zo min mogelijk fouten maken, passen we TWI toe. Binnen TWI wordt een taakanalyseblad gebruikt waar in maximaal 8 stappen een taak door middel van herhalingen wordt geïnstrueerd. Verschillende case studies tonen aan dat met TWI de trainingstijd met 60-80% wordt verkort, en dat menselijke fouten met 90% worden gereduceerd.

 

Goed eigenaarschap: het kunnen

Nieuwe machines en een aangepast proces vraagt ook om nieuwe opleiding van je medewerkers. Medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid over machines die vaak enkele tonnen kosten. Pas tijdens de oplevering uitleggen waar de knopjes op de machine voor zijn, gaat niet werken. Zijn de medewerkers echt op de hoogte van de werking van de installatie, en het “waarom” van de handelingen?

TWI kan dan ingezet worden bij het opstellen en snel aanleren van standaard werk bij (plotselinge) aanpassing van werkzaamheden of uitbreiding van de capaciteit. Hierbij kan gedacht worden aan inzetten van een flexibele schil om pieken in productie op te vangen. Via TWI wordt de standaard van een aantal basis en/of kritische taken opgesteld en aangeleerd aan de flexwerkers.

 

Goed eigenaarschap: het willen

Valt het je ook op als je je rondje in de productie doet, hoe graag operators vertellen welke ideeën ze hebben ter verbetering? Maar valt je de frustratie ook op als deze ideeën blijven liggen en niet uitgevoerd worden? We zien vaak dat een juiste communicatiestructuur voor het oplossen van problemen ontbreekt. Spreek alsjeblieft onderling af wie welke verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot melden en oplossen van zaken, hoe deze punten worden opgevolgd en hoe deze punten geëscaleerd moeten worden indien zaken te complex zijn om direct op te lossen. Korte, aan elkaar verbonden, staande overleggen op basis van feiten en KPI’s (d.m.v. Short Interval Management) zijn hierin een krachtig middel. De geconstateerde gebreken tijdens de dagelijkse operatie of tijdens onderhoudswerkzaamheden worden dan snel met wortel en al opgelost.

 

Tot slot

Benieuwd hoe ook jouw organisatie een hoger rendement kan halen? Maak dan vrijblijvend een afspraak, telefonisch of via onderstaand formulier, en informeer naar onze in-company TPM-training of open TWI-training met hands-on begeleiding. Een korte scan mét besparingspotentieel behoort ook tot de mogelijkheden!

Dit blog is geschreven door onze consultants Arnold Verhagen en David van Eekhout.

Meer weten?

Wil je meer weten of eens persoonlijk met deze experts van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via 053 – 20 30 240 of vul onderstaand formulier in.


    Share This