Lean transformatie

De Lean transformatie begint met het uitvoeren van een CIMM-assessment, om te bepalen op welk niveau de organisatie momenteel acteert. Het niveau van procesverbetering wordt beoordeeld, evenals het bijbehorende gedrag van het topmanagement, middenkader en medewerkers. De resultaten worden besproken in het managementteam

De Lean transformatie: van ist naar soll

Kijken we allemaal op dezelfde manier naar de organisatie? Wat is het huidige volwassenheidsniveau van de organisatie en wat is het gewenste niveau? Zijn ‘Process (How)’ en ‘People (Who)’ in balans met elkaar?

 

CIMM™-assessment: Strategie, Competentie en Realisatie

Heb je eenmaal het CIMM-assessment van Symbol ingevuld, dan vormen de CIMM-evaluatie en de beoogde doelstellingen de input voor het ontwikkelplan. De transformatie wordt afgesloten met een tweede CIMM-assessment, om na te gaan of de doelstellingen zijn behaald.

Het ontwikkelplan is gebaseerd op drie elementen die niet los van elkaar zijn te zien, namelijk Strategie, Competentie en Realisatie. Ze worden dan ook niet voor niets als puzzelstukjes weergegeven. Als er geen duidelijke strategie is, zal iedereen een andere richting op gaan. Als alleen geïnvesteerd wordt in trainingen, zal er geen impact worden gerealiseerd en als medewerkers aan projecten worden toegewezen zonder de benodigde kennis en expertise, zullen deze niet succesvol zijn. Het is daarom belangrijk om aan elk van de elementen de juiste aandacht te geven.

 

Meer weten?

Download onderstaande brochure, afgestemd op jouw branche. En vergeet niet alvast de gratis CIMM™ te maken! Meer informatie over de Symbol aanpak vind je onder de banner.

Verbeteren in de industriële en automotive sector?

Meer weten over continu verbeteren volgens het CIMM™ raamwerk in jouw sector? Download dan hier de folder met uitgebreide informatie.

Verbeteren in de dienstverlening en zorgsectoren?

Manage je een dienstverlenende of zorgorganisatie en je wilt duurzame verbeteringen realiseren? Download dan hier de flyer met uitgebreide informatie.

Test gratis je organisatie en vul hier de online CIMM™-scan in!

en download direct de PDF met resultaten en verbetertips!

Lean transformatie via de Symbol aanpak!

Leantransformatie Roadmap

Strategie (Policy development)

Allereerst wordt bepaald wat de huidige situatie van de organisatie is. Hiervoor kan het CIMM-assessment gebruikt worden, waarbij we kijken naar de vijf niveaus van procesverbetering en het bijbehorende gedrag van directie, management en medewerkers. Vanuit de organisatiestrategie worden de visie en doelstellingen bepaald. Dit is de beoogde situatie. In Lean-termen noemen we dit de ‘True North’. Vervolgens maken we een plan van aanpak dat beschrijft hoe we van de huidige situatie naar de beoogde situatie komen.

Leantransformatie roadmap people & process

Competentieontwikkeling

Een lerende organisatie is de term die wordt gegeven aan een organisatie die de constante ontwikkeling van haar medewerkers faciliteert en zichzelf voortdurend transformeert. Competenties is het geheel van kennis, vaardigheden en attitude. Om managers en medewerkers op het juiste niveau te krijgen en nieuwe technieken aan te leren, wordt een ontwikkelplan en trainingsagenda opgezet. Het eerste deel is het opdoen van de juiste kennis en vaardigheden door training te volgen. Het tweede deel is het opdoen van ervaring door het uitvoeren van verbeterprojecten. Om projecten succesvol af te ronden, zal naast training ook coaching en intervisie nodig zijn. Onze aanpak is dan ook altijd gericht op een combinatie van training, projectcoaching en intervisie.

Competentieontwikkeling voor leantransformatie

Realisatie (Policy deployment)

Doelstellingen worden pas behaald zodra verbeteringen gerealiseerd zijn. Vanuit de strategische en operationele doelstellingen worden projecten geselecteerd. Afhankelijk van het beoogde CIMM-level volgt welke bouwstenen (building blocks) hiervoor ontwikkeld of geïmplementeerd moeten worden. Vervolgens worden Green en Black Belts als projectmanager toegewezen aan projecten en worden andere medewerkers aan de teams toegewezen. Als we de onderdelen die hierboven zijn beschreven in de tijd uitzetten, komen we tot de volgende aanpak.

Leantransformatie: van plan van aanpak tot realisatie