Creëer een continue verbetercultuur

Het opzetten van een continue verbetercultuur is het belangrijkste doel op het tweede CIMM-level. De continue verbetercultuur gaat over het creëren van een cultuur waarin iedereen op een proactieve en constructieve manier betrokken is bij het continu verbeteren van de organisatie.

Binnen continue verbeteren wordt veelal de Kaizen-filosofie van Masaaki Imai gevolgd. Het uitgangspunt bij continu verbeteren is het creëren van een bottom-up benadering waarin alle medewerkers op de ‘Gemba’ betrokken zijn met het doorlopend realiseren van kleine verbeterprojecten, ook wel Kaizen-projecten genoemd of PDCA-projecten. Het idee hierachter is dat door het realiseren van een groot aantal kleine verbeteringen met Kaizen in feite een grote verbetering wordt bewerkstelligd.

Een continue verbetercultuur kan worden gefaciliteerd door het organiseren van dagelijkse korte stand-up meetings waarin de voortgang van het productieproces wordt besproken en problemen worden benoemd die in de weg staan om de doelstellingen voor die dag te halen. Hierop wordt dan actie ondernomen. De meest gebruikte roadmap voor Kaizen-projecten is de PDCA-cirkel, dat staat voor Plan–Do–Check–Act.

Vraag informatie of een offerte aan