Wat is Agile?

Al jaren is Agile in het bedrijfsleven een veelgehoorde term. Maar wat is Agile eigenlijk? De beweging is in 2001 bedacht door zeventien programmeurs. Inderdaad, Agile komt voort uit de softwareontwikkeling. De groep heeft samen het ‘Agile Manifesto’ geschreven, een manifest waarin de belangrijkste basisprincipes van Agile zijn opgenomen. Inmiddels worden die principes door honderdduizenden beoefenaars over de hele wereld gebruikt. En dat het zoveel gebruikt wordt, is niet voor niets.

Wat levert Agile op?

Agile maakt het voor organisaties mogelijk om met continue verandering om te gaan. In het Agile-gedachtegoed staat snel kunnen anticiperen op veranderingen namelijk centraal, zodat er voor de klant maximaal toegevoegde waarde ontstaat. Agile gaat dan ook niet om het uitvoeren van meer werk in minder tijd: het gaat om meer waarde creëren met minder werk. Kortom: het fundament van Agile is mensgericht. En ook flexibiliteit is binnen Agile een belangrijk begrip. Door optimaal samen te werken met toeleveranciers en klanten, ontstaat de flexibiliteit om concurrentievoordeel te houden.

Agile versus Lean

Agile en Lean worden vaak door elkaar gehaald of met elkaar vergeleken. En inderdaad, er is overlap. In beide filosofieën staat namelijk het creëren van klantwaarde centraal. Maar waar het bij Agile draait om snel kunnen anticiperen op veranderingen, staan in de Lean-filosofie een continue verbetercultuur en efficiënt werken binnen de eigen organisatie centraal. Dit gebeurt door focus te leggen op het realiseren van flow in met name de primaire processen en het voorkomen van verspillingen. Kortom: het fundament van Lean is procesgericht en het onderscheidend vermogen is kostenbeheersing.

Meer weten over Agile en Lean? Lees dan het artikel Agile, Scrum en Lean, een mooi huwelijk en kijk eens naar onze tweedaagse training Agile & Scrum Master.

Agile en Lean sámen inzetten

Zowel Lean als Agile zijn dus sterk gericht op de klant. Op dit punt versterken ze elkaar, en vaak zijn ze zelfs beide in te zetten – naast elkaar. Een goed voorbeeld is dat van een toeleverancier in de automotive die zich richt op de massaproductie van een specifiek onderdeel van een auto. Eén van de belangen is om deze onderdelen tegen zo laag mogelijke kosten te produceren, en daar past een Lean-aanpak goed bij. Maar, wat als door de continu veranderende vraag van OEM’s, en vanwege de opkomst van nieuwe technieken, dit onderdeel op een gegeven moment niet meer nodig blijkt? Is de organisatie dan in staat om tijdig te veranderen en mee te bewegen? Denk maar eens aan een proces voor productontwikkeling – APQP, bijvoorbeeld – waar voortschrijdende inzichten (van de organisatie én van de klant) vaak leiden tot wijzigingen. In dit vraagstuk is Agile het juiste gedachtengoed om in te zetten, aangezien de organisatie profijt heeft van een vorm van flexibiliteit. En beide trajecten kunnen elkaar heel goed versterken.

Agile of Lean voor jouw organisatie

Kortom, het is geen kwestie van simpelweg kiezen tussen Agile en Lean. Soms blijkt Agile de juiste keuze, soms Lean – en soms een combinatie van beide. Het is de kunst om uit beide díe zaken te halen die voor de organisatie het beste werken.

Training en consultancy in Agile of Lean

Ben je benieuwd welke onderdelen je het beste in jouw organisatie kunt toepassen? En wil je weten wat Symbol op het gebied van training en consultancy in Agile of Lean voor jouw organisatie kan betekenen? De snelste weg om met een expert in contact te komen is bellen naar (053) 203 02 40. Wij helpen je graag verder!