SCRUM methodiek: “Rocket science” of gezond verstand

Velen hebben gehoord over SCRUM. In een aantal organisaties wordt het zelfs succesvol toe­gepast. Maar wat houdt SCRUM nu werkelijk in en op welke manier kan het worden aangewend? SCRUM is een zeer flexibel, maar effectief instrument voor productontwikkeling. Met de SCRUM methodiek kan worden omgegaan met laat wijzigende eisen en wensen van klanten. In korte sprints van 1 tot 4 weken werken multidisciplinaire teams aan de oplevering van producten.

Dagelijks een efficiënte, resultaatgerichte aansturing van een project

SCRUM is een methodiek, die helpt bij het wekelijks of dagelijks aansturen van een project. Deze methodiek vindt zijn oorsprong in de productontwikkeling. Later werd het succesvol geadopteerd door de software-industrie. Hier kregen ontwerpers te maken met veel minder duidelijke klanteisen en steeds kortere doorlooptijden. Ogenschijnlijk tegenstrijdige eisen, want in diverse projectmanagementtechnieken hebben we immers geleerd dat we vooraf duidelijke klanteisen moeten hebben om een project op tijd en binnen budget te kunnen leveren. Echter de tijden zijn veranderd. Alles draait nu om flexibiliteit. Hieruit ontstond een aanpak die “Agile Project Management” werd genoemd. Een van de uitvloeiselen hiervan is SCRUM.

Systematisch en eenvoudig

SCRUM is een systematische aanpak, gebaseerd op een aantal duidelijke uitgangspunten:

  • Commitment: zeg wat je gaat doen en doe wat je zegt;
  • Problemen oplossen: verstoringen onmiddellijk signaleren en oppakken:
  • Eenvoudig: duidelijk en met vaste terugkoppelmomenten

 

Lean als basis

De basis voor de SCRUM methodiek is Lean. Verspillingen dienen te worden geëlimineerd en iedere stap in het proces voegt waarde toe waarvoor een klant bereid is te betalen. Het klant ontkoppelpunt vindt dan ook zo laat mogelijk plaats, zodat er optimaal ingespeeld kan worden op diens eisen.

Verder dient het leereffect versterkt te worden, wordt er zo snel mogelijk geleverd, is het team verantwoordelijk en is de kwaliteit het resultaat van het proces. Tenslotte wordt er gekeken naar het geheel, zodat er geen sub-optimalisaties plaatsvinden.

 

De stappen binnen de SCRUM methodiek

De SCRUM methodiek omvat de volgende stappen (zie ook figuur 1):

Definiëring van de product backlog

De product backlog is een lijst met functionaliteiten (klanteisen) die aan het product/project toegevoegd moeten worden.

Bepaal de sprint planning

Een sprint is een vaste periode (2 tot 4 weken) waarin een hoeveelheid werk uitgevoerd dient te worden

Sprint uitvoering

Tijdens de uitvoering van de Sprint vindt er dagelijks een SCRUM meeting plaats. Tijdens deze meeting geeft ieder teamlid antwoord op 3 vragen:

  • Wat heb je gisteren gedaan?
  • Wat ga je vandaag doen?
  • Staan er belemmeringen op jouw pad?

Aan het einde van de sprint wordt het resultaat opgeleverd. Dit gaat altijd samen met een Sprint Review, een meeting om aan alle betrokkenen (Team, Product Owner en Stake holders) te laten zien wat ontwikkeld is en een Sprint Retrospective, een meeting met het team en de Product Owner om te bespreken hoe zaken in de volgende sprint beter of anders kunnen.

Dit hele proces wordt herhaald, net zo lang totdat het definitieve product is opgeleverd.

Figuur 1 – Schematische weergave van de SCRUM methodiek

De SCRUM organisatie

SCRUM werkt vooral als de rollen goed zijn verdeeld. De product owner bepaalt de functionaliteit van het product, de einddatum en inhoud, prioriteert functionaliteit in volgorde van ‘toegevoegde waarde’ en accepteert het uiteindelijke resultaat (of niet). De SCRUM master is de proceseigenaar die ervoor zorgt dat het ‘SCRUM proces’ goed verloopt en die de dagelijkse SCRUM meeting leidt. Hij of zij zorgt er eveneens voor dat mogelijke bottlenecks worden verwijderd. Tenslotte is er een zelfsturend multidisciplinair team, bestaande uit 5 tot 9 personen die de Sprints uitvoeren.

“Kortom SCRUM is geen rocket science maar een vast omlijnde aanpak voor projectmanagement, die ervoor zorgt dat de noodzakelijke taken op het juiste moment worden opgepakt, maar ook op het juiste moment worden uitgevoerd, zodanig dat aan de klanteisen kan worden voldaan. Het uiteindelijke doel is dat we met behulp van SCRUM onze projecten op tijd, volledig en binnen budget opleveren.

Deel uw ervaringen en leer van anderen

Gebruikt u SCRUM in uw dagelijkse praktijk, dan nodigen we u uit om via onze Symbol Usergroep uw ervaringen met ons te delen. Uiteraard is hier ook gelegenheid om vragen te stellen en ‘best practices’ met elkaar te delen.

Laatste nieuws/blogs

Doe mee met onze Oranje actie

Doe mee met onze Oranje actie

Profiteer van onze speciale EK-actie! Bij elke goal van het Nederlands Elftal tijdens het EK ontvang je 5% korting op onze Lean Six Sigma Orange Belt training. Mis deze unieke kans niet om zowel Oranje aan te moedigen als te investeren in je professionele ontwikkeling.

Lees meer
Share This