Lean Six Sigma Martini Ziekenhuis in Groningen

Het Groningse Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich onderscheidt met een breed aanbod medisch-specialistische zorg in een gastvrije omgeving. Het ziekenhuis werkt nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners. In het Martini Ziekenhuis werken bijna 2900 medewerkers, 170 medisch specialisten en 350 vrijwilligers. In 2014 telde het ziekenhuis 25.746 opnames en waren er 389.935 polikliniekbezoeken.

“We waren al bekend met Lean”, aldus Patrick Wennekes in het Martini Ziekenhuis, “we werken met Lean verbeterborden en aan een continue verbetercultuur op de werkvloer”. Patrick Wennekes is projectleider van het team Procesmanagement & verbeteren, waarvan het doel is om een continue verbetercultuur te creëren in het ziekenhuis door middel van trainingen, advies en verbetertrajecten.

“Echter, al doende met Lean, bleken we toch erg de behoefte te hebben aan Six Sigma methodieken. We werken hier namelijk met specialisten in het ziekenhuis en dat zijn allemaal mensen met een academische achtergrond. We communiceren makkelijker en beter met elkaar op basis van data in plaats van op basis van meningen. Dit is een van de redenen om met een aantal collega’s eind 2015 de Lean Six Sigma Black Belt training gaan volgen.

Nadat we een aantal mogelijkheden op een rijtje hadden gezet, viel de keuze op Symbol, omdat zij de training ook in Groningen kon geven. Uiteindelijk vond de training zelfs in het Martini Ziekenhuis plaats, met een aantal deelnemers van buiten het ziekenhuis erbij. Hierbij was onder andere een zorgverzekeraar wat weer een erg leuke dynamiek in de groep gaf.

 

Project: Het voorkomen van fouten bij het maken van DBC’s

Tijdens de training zijn we met een aantal projecten gestart. Het eerste project behelsde een verbetertraject rondom de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Op basis van deze DBC’s worden ziekenhuizen betaald door de verzekeraars. We hebben het project opgezet volgens de DMAIC-methodiek. Door het proces in kaart te brengen en te verbeteren, is de kwaliteit van de DBC’s zover verbeterd dat er 1 fte bespaard zou kunnen worden. Deze tijd wordt nu weer besteed aan onze patiënten. Het meest opvallende in dit traject vond ik dat collega’s enorm veel tijd kwijt waren aan het herstellen van fouten. Kortom, er werd geaccepteerd dat een afdeling bezig was met het herstellen van fouten in plaats van te investeren in het verbeteren van het proces. Dat is toch raar… Hetzelfde principe geldt voor onze wachtkamers. We investeren in mooie wachtkamers, waarbij we het wachten dus onbewust vanzelfsprekend vinden, terwijl wachten eigenlijk verspilling is!

 

Mijn tent is Lean!

Onlangs zijn we een ander zeer interessant project gestart. Door de Lean Six Sigma opleiding zijn we geïnspireerd geraakt om één afdeling binnen ons ziekenhuis helemaal Lean in te richten. De projectnaam hiervoor is: “Mijn tent is Lean!” De ruimte voor het verbeterteam is inmiddels ingericht. In januari 2017 zijn de eerste projecten gestart, waarbij we beginnen met 5S, standaardisatie en het zichtbaar maken van verspillingen. We werken in projectteams. Een belangrijk doel is om ook de cultuur te veranderen, zodat de mensen veel meer in de verbetermodus komen. Vervolgens gaan we de mensen ook opleiden in alles wat nodig is om de vertaalslag naar een compleet Lean ingerichte en functionerende afdeling te kunnen maken, zoals een 5S of een Lean Six Sigma Orange Belt training. In oktober 2017 moet dit project zijn afgerond.

 

Lean Six Sigma in het Martini Innovatie platvorm

Al met al leeft Lean Six Sigma binnen het Martini Ziekenhuis en hebben we er ook hoge verwachtingen van. We zijn bezig met een grote organisatieverandering, met als doel de zorg voorspelbaarder te maken. We zijn nu nog georganiseerd in blokken: Cardiologie, Orthopedie, etc. We willen toe naar een organisatie die werkt in processen, dwars door de ‘blokken’ heen. Door deze verandering ontstaan er veel projecten van processen die opnieuw ingericht of geoptimaliseerd moeten worden.

De Lean Six Sigma projecten worden sinds zomer 2016 aangemeld in het Martini innovatieplatvorm. In dit platvorm zijn ook de directie, specialisten en de afdeling financiële zaken vertegenwoordigd. Dit heeft als groot voordeel dat de projecten aansluiten bij de strategische doelen van het Martini Ziekenhuis. Een mooi platvorm dus om de projecten breder bekend en gedragen te krijgen binnen de organisatie.

 

Voorspelbare en betaalbare zorg in de toekomst

Van ieder project leer je. Wat ik merk is dat wij nu getraind zijn in het opzetten en aanpakken van verbeterprojecten op basis van concrete data. Verbeteren op basis van data is zeker in de zorg nog een ondergeschoven kindje. In de huidige situatie moeten deze verbeterinitiatieven van ons komen. Wij hebben hiervoor een opleiding gevolgd en we hebben het geleerde in de praktijk gebracht. Nu moeten we dit verder uitbouwen binnen de organisatie. Lean Six Sigma heeft écht een meerwaarde. Met behulp van concrete data en op basis van feiten kunnen we collega’s ook makkelijker overtuigen van de noodzakelijke veranderingen.

KPI’s worden nog maar nauwelijks gebruikt in de zorg. Wij gaan er hier in het Martini Ziekenhuis veel meer op sturen en met behulp van de Lean Six Sigma methodieken in de toekomst een bijdrage leveren aan het voorspelbaar maken en betaalbaar houden de zorg voor de klant, zonder dat dit ten koste gaan van de kwaliteit.

Laatste nieuws/blogs