Heldere richting en focus

Dit element richt zich op het ontwikkelen van een heldere strategie en het aanbrengen van focus. Medewerkers zijn meer betrokken en gemotiveerd door waarom ze dingen doen, dan door wat ze doen.

Zonder een heldere strategie koerst de organisatie niet effectief op zijn doel af. Om zeker te stellen dat gestelde doelen ook gehaald worden, is het nodig om focus aan te brengen. De benodigde tijd en resources moeten toegewezen worden en het management dient vast te houden aan de gestelde prioriteiten.

“Als je doet wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd kreeg.”

Strategische planning ofwel bedrijfsstrategie is een bepaling van een keuze uit alternatieven op hoofdlijnen binnen een organisatie. Om Operational Excellence en de gewenste operationele resultaten te bereiken, moet allereerst een goed gedefinieerde strategie worden bepaald voor uitvoering en toepassing. Het proces van continue verbetering en vernieuwing begint met het definiëren van een heldere strategie die de organisatie van andere organisaties zal onderscheiden. Technieken die hierin een goede bijdrage leveren zijn Business Model Canvas en Hoshin Kanri.

Voor een heldere richting en focus zijn de volgende elementen van belang:

  • De visie en missie zijn vastgesteld, zichtbaar en bekend bij alle medewerkers.
  • De kernwaarden zijn vastgesteld en worden doorleefd door alle medewerkers.
  • Er is een heldere langetermijnstrategie.
  • Er is een duidelijke focus en doelstellingen zijn haalbaar.
  • Het management is in staat de focus vast te houden, ook als het tegen zit.

Vraag informatie of een offerte aan