10 stappen om jouw organistatie te ontwikkelen tot

‘Digital Champion’ 

Het is alweer 12 jaar geleden dat de term Industry 4.0 werd geïntroduceerd. Dit was op de Hannover Messe in 2011, toen professor Wolfgang Wahlster, directeur en CEO van het Duitse onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie, het publiek toesprak tijdens de openingsceremonie. Hij spoorde bedrijven aan om gereed te zijn voor de volgende industriële revolutie. Als we – nu 12 jaar later – kijken waar we staan, is het voor de meeste bedrijven nog droevig gesteld. In dit blog kijken we naar de huidige situatie en benoemen we 10 stappen die helpen in de digitale transformatie.

Al in het begin van de jaren 2000 zag de Duitse regering in dat er een nieuwe benadering binnen de industrie nodig was om concurrerend te blijven op de wereldmarkt. De Duitse overheid lanceerde in 2013 een programma met de naam ‘Industry 4.0’, dat tot doel had de digitalisering van productieprocessen en de integratie van nieuwe technologieën te bevorderen.

 

Status van Industry 4.0

Industry 4.0 wordt vaak in één adem genoemd met robotisering, digitale transformatie, internet of things, big data en artificial intelligence. Veel van deze begrippen staan nog ver weg van de dagelijkse realiteit van een gemiddeld bedrijf. Zelfs als de termen begrepen worden is de toepassing ervan vaak nog ver te zoeken.

Zoals gezegd, zijn we nu een decennium onderweg en de vraag is wat de status is van Industry 4.0. In sommige artikelen wordt namelijk nog steeds gesteld dat we aan het begin staan van deze revolutie. En dat is voor de overgrote meerderheid van de bedrijven ook nog steeds het geval. In het afgelopen decennium is er heel veel gesproken over Industry 4.0, maar hebben slechts weinigen stappen gezet die gekenmerkt kunnen worden als ‘revolutie’. Het zijn vaak kleine stappen zoals het implementeren van bepaalde software tools of het suboptimalisatie van processen.

Een revolutie in de industrie wordt gekenmerkt door een omwenteling die geïnitieerd wordt door een technische innovatie die gepaard gaat met grootschalige organisatorische en sociale veranderingen. Volgens deze definitie is dat niet het geval als er een nieuwe machine wordt aangeschaft of een enkele software tool wordt geïnstalleerd. Het gaat echt om een geheel andere manier van produceren.

 

Achterstand op het gebied van digitale transformatie

Overigens lopen we niet alleen in Nederland maar in heel Europa ver achter op de ontwikkelingen in Amerika en Azië. Slechts 5% van de Europese bedrijven kunnen aangemerkt worden als Digital Champion (PWC, 2018). Ruim een derde van de Aziatische bedrijven en een kwart van de Amerikaanse bedrijven hebben plannen voor het ontwikkelen van volwassen digitale ecosystemen, tegenover slechts 15% in Europa. We kennen allemaal de grote digitale platformen in Amerika zoals Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Meta en Amazon, en de grootste digitale spelers in Azië zoals Alibaba, Tencent, TSMC, Mitsubishi, Canon en Nintendo. In de Forbes top 100 van digital companies staan slechts 16 Europese bedrijven, waarbij Nederland wordt vertegenwoordigd door Philips, ASML en NXP.

Naast deze techreuzen zijn er ook inspirerende voorbeelden te vinden binnen normale bedrijven. Denk daarbij aan 247TailorSteel die dit jaar haar zesde fabriek van de toekomst gaat bouwen, of aan een chemisch bedrijf in Rotterdam waarbij het productievolume van chloor-alkali automatisch wordt aangepast aan de beschikbaarheid van groene energie. Denk bijvoorbeeld ook aan Jungheinrich dat een volledig geautomatiseerd logistiek centrum bouwt voor het Nederlandse bedrijf Prodrive Technologies, of aan een waterzuiveringsinstallatie dat buiten kantooruren volledig onbemand kan draaien. Een voorbeeld van productinnovatie is het bedrijf Deron in Gendt (Gelderland) dat een Smart matras ontwikkelde voor de zorg met daarin sensoren die informatie doorgeven over de slaaptoestand van patiënten en valse alarmen tot een minimum worden beperkt.

 

Een stappenplan om een Digital Champion te worden

De stelling is dat elke organisatie moet werken aan productinnovatie en digitale transformatie om daarmee zeker te stellen dat de organisatie toekomstbestendig is. Indien een organisatie onvoldoende aandacht hiervoor heeft zal er op gegeven moment een partij opduiken die de markt zal gaan domineren. Denk hierbij aan wat er gebeurd is met de DVD of aan boekingskantoren voor vakanties. Hieronder volgen 10 stappen die richting geven aan de digitale transformatie. Het is niet de bedoeling om alle stappen tegelijkertijd op te starten, maar het is wel belangrijk om een aantal van deze stappen op de strategische agenda te zetten.

 

 

digitale strategie

1. Digitale strategie

Ontwikkel een roadmap om producten en diensten steeds meer digitaal te maken, of online (wereldwijd) aan te bieden. Kijk waar diensten toegevoegd kunnen worden aan het bestaande productportfolio (servitization).

 

competentie

2. Competentie

De digitale transformatie van een organisatie vraagt om nieuwe competenties bij managers en medewerkers. Velen hebben een enorme achterstand in kennis, die bovendien in hoog tempo verandert. Zorg dat de juiste kennis en expertise binnen de organisatie aanwezig is door training en door werving.

standaardisatie

3. Standaardisatie en flexibiliteit

Ontwikkel producten en diensten op basis van gestandaardiseerde bouwblokken die naadloos op elkaar aansluiten (modularisatie). Realiseer je goed dat standaardisatie en flexibiliteit geen contradictie zijn. Zorg ervoor dat machines en medewerkers naadloos kunnen omschakelen van het ene naar het andere product (Agile).

4. Simplificatie

Breng processen in kaart en benoem proceseigenaren. Elimineer verspillingen (Lean) en focus op het zoveel mogelijk vereenvoudigen van processen. Leg eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie en minimaliseer management en autorisaties.

5. Automatisering

Breng overdrachtsmomenten in kaart. Dit zijn processtappen waar data van het ene naar het andere systeem worden overgezet. Automatiseer deze overdrachtsmomenten met behulp van API’s of RPA (Robotic Process Automation).

6. Foutloze productie

Breng processtappen in kaart waar menselijke interactie met het product plaatsvindt. Minimaliseer de kans op menselijke fouten door het ontwikkelen van Poka Yoke oplossingen voor activiteiten die (nog) niet geautomatiseerd kunnen worden.

7. Logistieke procesperformance

Meet de logistieke performance zoals start- en eindtijden voor de belangrijke processtappen.
Maak deze zichtbaar in performance dashboards zoals PowerBI.

 

8. Kwalitatieve performance

Zorg dat kritische karakteristieken voor elk product gedurende het proces worden gemeten. Dit zijn eigenschappen van het product die van belang zijn voor een goede productprestatie en klanttevredenheid. Maak deze karakteristieken zichtbaar in performance dashboards en maak gebruik van real time SPC-tools.

9. Continu verbeteren

Ontwikkel een proces van continu verbeteren, waarbij dagelijks gekeken wordt naar product- en procesprestaties die niet voldoen aan de gestelde eisen. Maak data eenvoudig toegankelijk voor analyse door Green en Black Belts. Pas technieken zoals Process Mining en Data science toe om performance te analyseren en te verbeteren.

10. Omdenken

De digitale transformatie van een bestaande organisatie kan vastlopen op technische roadblocks en bezwaren van medewerkers of klanten. Stel jezelf daarom de volgende vraag: “Hoe zouden de fabriek en organisatie eruitzien als we met niets of niemand rekening hoefden te houden, en we alles from scratch zouden kunnen ontwikkelen?”
Dit leidt ongetwijfeld tot nieuwe inzichten.

 

Implementatie van Industry 4.0

Zoals elke transformatie is ook de digitale transformatie niet eenvoudig. De meeste managers en medewerkers zien eerder problemen dan kansen. Daar komt nog bij dat de technieken en tools die noodzakelijk zijn voor de digitale transformatie erg snel veranderen. Maar nietsdoen is geen optie. Zorg er in ieder geval voor dat je geïnformeerd bent over de ontwikkelingen. Neem deel aan events en schrijf je in voor een training, of organiseer met het hele MT een inspiratiesessie over de mogelijkheden van Industry 4.0. Op 28 september organiseert Symbol, samen met haar partners een event op het gebied van Digital Transformation. Meer info is te vinden op https://www.symbol.nl/event-digital-transformation. Ook kunnen onze adviseurs jouw organisatie helpen met het doorlopen van de bovengenoemde 10 stappen op het gebied van digitale transformatie. Zet vandaag de eerste stap en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

 

Ook interessant om te lezen

Quality Management Event 2024

Quality Management Event 2024

Event Quality ManagementSmart Industrie, digitale innovatie, big data, digitale transformatie … Zomaar enkele begrippen die je als je de IT-sector moet geloven niet mag missen om te overleven. Wereldwijd wordt hiervoor vaak de term Industrie 4.0 gebruikt, oftewel de...

Lees meer
Van ISO 9001 naar IATF 16949

Van ISO 9001 naar IATF 16949

Van ISO 9001 naar IATF 16949Als consultants met expertise in ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen worden wij vaak gevraagd hoe de transitie naar IATF 16949 het best kan worden gerealiseerd. Voor toeleveranciers is certificering volgens IATF 16949:2016 een belangrijke...

Lees meer
Share This