Enthone: Veiligheidsbewustzijn moet “daily business” zijn

Na twee incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrij kwamen werd PBZO bedrijf Enthone in Den Bosch onder verscherpt toezicht van de overheid geplaatst. Enthone zou niet “in control” zijn en diende binnen een maand met een plan van aanpak te komen. Symbol ging er aan de slag met het veiligheidsbewustzijnsplan ‘Tijd voor veiligheid’, een onderdeel van het plan van aanpak.

“Veiligheidsbewustzijn moet daily business zijn”

Tijd voor veiligheid

Enthone, dochter van de Alent groep, is een wereldwijd bekende leverancier van chemicaliën voor de galvano-industrie. We spraken er met Manno Hellemons, Operations Manager, Ad Kersten, KAM-Manager en Werner Cornelissen, Manager of Financial Systems Europe en tot augustus nauw betrokken in zijn rol als Financieel directeur van de plant en momenteel nog voorzitter van de stuurgroep die de projecten coördineert en bewaakt. De naam van het project is ‘Tijd voor veiligheid’. “Daarvoor hebben we bewust gekozen”, aldus Werner. “ We willen dat mensen erbij stil staan als ze een onveilige situatie zien en dat ze die ook melden.”

 

Elkaars competenties herkennen

“Het plan van aanpak bestaat uit vijf hoofdpijlers”, vertelt Manno: “De eerste pijler stond voor het inventariseren en evalueren van risico’s. De tweede pijler was het verbeteren van technische voorzieningen. Competentieontwikkeling van medewerkers is de derde pijler. De vierde is het creëren van veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Tot slot betreft de vijfde pijler de communicatie met de omgeving. Met name voor het deel veiligheidsbewustzijn van de medewerkers hebben we de expertise en kennis van Symbol, destijds nog FirmXperts, ingeschakeld.“ Ad: “Bij het management en het middle-management is Symbol aan de slag gegaan met analyses, waaruit de DISC-profielen naar voren kwamen. Met behulp van deze methodiek kregen we helder welke persoonlijkheden mensen hebben en, wellicht belangrijker, hoe we dan het beste met elkaar kunnen omgaan en daarbij optimaal gebruik kunnen maken van de sterktes van iedereen.”

Disc Model

Quick wins op de werkvloer

Toen dit eerste deel was afgerond zijn alle 80 medewerkers ingedeeld in werkgroepjes die bestonden uit vier à vijf mensen uit verschillende disciplines uit de organisatie. Doel van de groepjes was dat medewerkers zelf bewust zouden gaan kijken naar de veiligheid door op zoek te gaan naar situaties die verbeterd kunnen worden. Iedere verbetering onder de 1000 Euro kon na een korte presentatie zonder verdere goedkeuring direct worden uitgevoerd. Hierdoor was de betrokkenheid optimaal en waren de resultaten snel zichtbaar, de zogenaamde ‘Quick Wins’. Ad: “De samenwerking en inzet in de teams die met de projecten aan de slag gingen vond ik wel het meest verrassende in het hele traject. Door met andere ogen te kijken, juist met collega’s van buiten de productie, hebben we een wirwar aan veiligheidsinformatieborden en pictogrammen sterk gereduceerd met als resultaat een overzichtelijke ruimte.”

Quick Wins op de werkvloer hebben geresulteerd een overzichtelijke ruimte.

Maak het tot daily business

Tips voor andere bedrijven? Werner begint: “Luister goed naar het personeel, wat zij aan verbeterpunten zien. Zij moeten aanvoelen of ze in een veilige of onveilige situatie zitten.” Manno vervolgt: “En zorg ervoor dat je visuele effecten hebt, zodat mensen vrij snel resultaat zien. Zorg dus voor quick wins. “5S is overigens ook een belangrijk punt”, aldus Ad. “We doen al jaren 5S. Want het opgeruimd houden van je werkomgeving draagt enorm bij aan veiligheid.” Nu gaat het erom dat de continuïteit wordt geborgd.

Het mag niet stoppen. Het moet onderdeel blijven van de normale bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie. “We hebben nu 20 projectjes gehad”, zegt Werner: “We moeten ervoor blijven zorgen dat de mensen actief bezig blijven, niet alleen via training, maar ook hands-on een probleem aanpakken. Om ze bewust te blijven houden. Het moet daily business blijven.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op hoogte van nieuwste trainingen & het laatste nieuws over de verschillende sectoren. De berichten zijn geschreven door ervaren consultants in het vakgebied. Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Laatste nieuws/blogs